Täiendused töötamise registris alates 01.01.2019

Valitsus kehtestas töötamise registri muudatused, mille kohaselt lisab tööandja registrisse lisaks olemasolevatele andmetele töötaja ametinimetuse, töökoha asukoha ja tööaja määra. See aitab koguda täpsemaid andmeid riikliku statistika tegemiseks ja vähendada andmete mitmekordse esitamise vajadust. Muudatused jõustas 6. detsembril 2018 vastuvõetud VV määrus, mis täiendas maksukohustuslaste registri põhimäärust.

Rahandusminister Toomas Tõniste rääkis: „Tööandjate halduskoormus sellega küll mõnevõrra suureneb, kuid teisalt annab see meile rohkem andmeid, mida seni sellisel viisil üldse ei koguta ja mis lisaks statistikale aitab ka näiteks maksu- ja tolliametil paremini tegeleda ümbrikupalkade probleemiga“.

töötamise register

Maksuameti tarkvara kannab 2018. detsembri maksudeklaratsiooni TSD alusel automaatselt töötamise registrisse olemasolevate töötajate tööaja määra, so töölepingus kokkulepitud töökoormuse.
Alates 1. jaanuarist 2019 on töötaja esmasel registreerimisel kohustuslik märkida registrisse ka tööaja määr.
Alates 1. juunist 2019 tuleb uute töötajate puhul kanda registrisse töötaja ametinimetus ja töö tegemise koht.

Tööandjatel tuleb töötamise registris juba registreeritud töötajate kohta teha täiendavad kanded töötaja ametinimetuse ja töökoha asukoha kohta hiljemalt 30. juuniks 2019.

Maksuameti kodulehel on pikemalt tutvustatud Töötamise registrisse uute parameetrite lisamist siin. Maksuameti videokoolitus on nähtaval siin.

Moodul RAPID PERSONAL koostab elektroonilised kanded töötamise registrisse koos uute kohustuslike andmetega.


Uute parameetrite lisamine RAPIDisse

 1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK ja tehke tavapärane versiooni uuendus.

Töökoha aadressi määramine

 1. Maksuameti juhendit töökoha aadressi määramisest saab lugeda siin.
 2. Käivitage RAPID PALK.
 3. Klikkige menüüs nuppu Kataloogid, edasi Asukohad.
 4. Kuna riik soovib asukoha registreerimist korteri täpsusega, siis on täielik aadresside kataloog erakordselt suur andmehulk. Seetõttu lisasime RAPIDisse vaid väikse valiku asukohtade aadressidest.
  Kontrolli kas siin on sinu ettevõttele vajalikud töötamise asukohad olemas. Vajadusel lisage juurde:

  1. asukoha koodiks RAPIDis sisestage maa-ameti registrist parameeter tähisega ADR-ID; oluline juhul kui edastate RAPIDist andmed elektrooniliselt TÖR-i;
  2. nimetuseks sisestage aadress vaba tekstina; võiks järgida sama standardit, mis on näha teistel kirjetel;
  3. väljuge salvestamisega.
 5. Klikkige menüüs nuppu Seaded > Üldparameetrid > Enim kasutatav töötamise asukoht – valige siia vajalik. Seejärel kliki nuppu “Kanna kõigile isikutele, kellel puudub“. Väljuge salvestamisega.
 6. Töötamise asukoha peab seadistama isikutele, kellega on sõlmitud tööleping, avaliku teenistuse, tasuta töötamise või omavalitsuse liikme leping.
 7. Klikkige menüüs nuppu Isikute andmed > avage esimese isiku kaart ekraanile > tööleht Leping > Töötamise asukoht – seadistage vajalik asukoht töötajale, kellel on see üldisest erinev.

Ametikoodi valimine

 1. Ametikoodi peab seadistama isikutele, kellega on sõlmitud tööleping, avaliku teenistuse, tasuta töötamise või omavalitsuse liikme leping.
 2. Käivitage RAPID PALK.
 3. Klikkige menüüs nuppu Kataloogid, edasi Ametid. Soovi korral määrake ametitele ISCO koodid, so ametikoodid. Siis on lihtsam ametikoode töölepingute juurde valida. Kohustuslik ei ole. Väljuge salvestamisega.
 4. Klikkige menüüs nuppu Isikute andmed. Edasi avage isikukaart ekraanile. Klikkige töölehel Leping, valige väljal Ametikood vajalik. Vajadusel saate otsida F3 klahvi abil.

E-maksuametisse töötamise registrisse uute andmete lisamine otse RAPIDist

Moodul RAPID PERSONAL koostab elektroonilised kanded töötamise registrisse koos uute kohustuslike andmetega. Kuna uute parameetrite kohustuslikkuse tähtaeg lükati 1. juunile 2019, siis saadame juhendi järgmistes uudistes.