MIINIMUMPALK JA PALGAMAKSUD 2018

Töötasust kinnipeetavad maksud 

Aastal 2018 on tulumaksu määr 20%, sama kui oli aastal 2017.
Tulumaksuvaba summa suurus hakkab sõltuma töötaja sissetulekust, see ei ole enam kindel summa nagu oli aastal 2017 ja varem. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada suurimat võimalikku tulumaksuvabastust 500 eurot. Sissetuleku suurenedes väheneb maksuvaba tulu. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot, arvutatakse kuu tulumaksuvaba summa järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200). Alus: Tulumaksuseadus §23
Tulumaksuvabastust saab rakendada ainult sellele töötajale, kes on tööandjale esitanud vastava avalduse. Tööandja saab maksuvaba tulu rakendada kuupõhiselt (varem kasvavalt aasta algusest).
Uus tulumaksuvaba summa arvutamise algoritm hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2018 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse.

Alates 01.01.18 sõltub isiku tulumaksuvaba summa tema sissetulekust.
Kui sissetulek on 1200 eurot või väiksem, on 500 eurot sellest maksuvaba.
Kui sissetulek on 2100 eurot või suurem, siis tulumaksuvabastust ei ole.
Sissetulekule vahemikus 1201 kuni 2099 eurot arvutatakse
maksuvaba summa seaduses kehtestatud valemi alusel.
Tulumaksu määr on 20%.

Töötuskindlustuse maksumäärad aastal 2018 ei muutu: tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%, alus: VV määrus.

Pensionikindlustuse maksemäär on kõigil 2% sõltumata isikust. Aastal 2017 oli 2% või 3% lähtuvalt isiku varasemast pensionikindlustuse avaldusest.

Pensionikindlustuse maksemäär on 2%
kõigil pensionikindlustusega liitunud isikutel.

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Alus: Sotsiaalmaksuseaduse §7
Sotsiaalmaksu vähim kuumakse tuleneb eelneva aasta 1.juulil kehtivast töötasu alammäärast. Käesoleva aastal oli töötasu alammäär 470 eurot, sellelt arvestatav maks määras 33% on 155,10 (seni oli 430,- ja maks 141,90).
Alus: töötasu alammäär VV määrus, sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §2(1) ja 2018. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 8 (vastu võetud 13.12.2017, seisuga 19.12 RT-s avaldamata).

Aastal 2018 on sotsiaalmaksu miinimumkohustus 155,10 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2018 seniselt 470 eurolt 500 eurole kuus. Alus: VV määruse eelnõu. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.18 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:
•    Lapsepuhkus.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse miinimumpalga alusel aasta keskmine tööpäeva tasu, alates 01.01.2018:  500 / 254 * 12 = 23,62.
Loe veel >>
•    Õppepuhkus miinimumpalgalt. Loe edasi >>
•    Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>

Kuupalga alammäär on 500 eurot ja tunnitasu alammäär 2,97 eurot.
Aastal 2018 on lapsepuhkuse päevatasu 23,62.

RAPIDi püsiklient

 1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Nüüd on uued 2018-nda aasta maksumäärad, miinimumpalk ja uus tulumaksuvaba summa arvutamise algoritm Teie tarkvaras RAPID PALK olemas.
 4. Isikute andmetes töölehel „Maksud“ muudeti isikul, kellel seni oli pensionikindlustuse määr 3% 2%-ks:
  • maksule „Pensionikindlustus 3%“ lisati lõpptähtajaks 2017.12 ja
  • maksule „Pensionikindlustus 2%“ lisati alguskuupäevaks 2018.01.
 5. Isikute andmetes töölehel „Maksud“ lisati isikul, kellele oli märgitud tulumaksuvaba miinimumi arvestamise tunnus, uude tulumaksuvabastuse tabelisse rida „Alates 2018.01 tulumaksuvabastus (TMV) vastavalt Tulumaksuseadusele (TMS), summas kuni 500 eurot“.
 6. Isikute andmetes töölehel „Maksud“ lisati isikule, kellel aastal 2017 puudus tulumaksuvaba miinimumi arvestamise linnuke, lisati tulumaksuvabastuse tabelisse rida „Alates 2018.01 ei arvestata tulumaksuvabastust (TMV)“.

Tähelepanu!
Mida mina pean tegema peale tarkvara RAPID PALK uuendamist?

1.  Isiku andmetes, töölehel Maksud, on võimalik lihtsalt ja kiiresti välja printida tulumaksuvabastuse avaldus. Vajadusel trükkige see paberile – töötaja kriipsutab maha mittevajaliku ja allkirjastab. Kes peaksid TMV avalduse esitama? Lugege meie eelmisest uudiskirjast siin.

2.  Kui töötaja avaldab soovi alates 01.01.2018 arvestada tulumaksuvabana kindlat summat (mitte 500 eurot), siis muutmine toimub RAPIDis nii:

 • Isikute andmed > vajaliku isiku nimel topeltklikk > tööleht Maksud > tabel Tulumaksuvabastus (TMV).
 • Võta käibelt maha arvuti poolt lisatud rida „Alates 2018.01 TMV vastavalt TMS-le, summas kuni 500 eurot“.
 • Lisa uus kirje „Alates 2018.01 TMV töötaja avalduselt“ ja TMV summaks sisestage töötaja soovitud number. TMV summa peab olema vahemikus 1 kuni 500 eurot. Kui töötaja lisas siiski avaldusele summaks null eurot, siis vormistage uus avaldus sooviga mitte arvestada tulumaksuvabastust.
 • Salvesta.

3.  2018. aasta esimesel tööpäeval klikkige isikuandmete nimekirja päises nuppu „PK kontroll“ – protseduur kontrollib internetist riiklikust pensionikeskusest, kas uuel aastal on muutusi isikute pensionikindlustuses. Muutusi võib olla 55-aastastel ja vanematel ning aasta jooksul 18-aastaseks saanud töötajatel. Pensionikindlustuse maksete lõpetamisest saate lugeda siin.

Väljamakstavate summade arvutamine

Väljamakstavate summade arvutamisel kontrollib programm väljamakse kuupäeva. Kui väljamakse aasta on 2017, siis arvutatakse tulumaks ja maksuvaba summa vanaviisi.
Kui väljamakse aasta on 2018, siis arvutatakse tulumaksuvaba summa automaatselt uuel meetodil:

 • kui brutosumma on kuni 1200 eurot, siis on tulumaksuvaba summa selles kuus 500 eurot.
 • kui brutosumma on üle 2100 euro, siis selles kuus on tulumaksuvaba summa null.
 • kui brutosumma on vahemikus 1201 kuni 2099 eurot, siis selles kuus arvutatakse tulumaksuvaba summa valemi alusel: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200).

Kuna tööandja saab tulumaksuvaba summat rakendada nüüd kuupõhiselt, siis soovitame töötajate puhkusetasude väljamaksed teha edaspidi palgapäeval. Nii saab töötaja, kelle kuupalk on alla 2100 euro, kasutada tulumaksuvaba summat võimalikult suures mahus igal kuul.

Raamatupidaja ise ei pea tulumaksuvaba summat arvutama. Seega tarkvara RAPID PALK kasutamisel palgaarvestaja jaoks ei muutu oluliselt midagi palkade arvestamise rutiinis.