Lapsepuhkuse tasu ja andmik 2013

(täiendatud 10.01.2013)

Lapsepuhkuse tasu 

Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest alates 01.01.2013 tasutakse Vabariigi Valitsuse (VV) kehtestatud töötasu alammäära alusel:
1) kolm tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14-aastast last;
2) kuus tööpäeva, kui tal on vähemalt kolm alla 14-aastast last või vähemalt üks alla kolmeaastane laps.
Lapsepuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes.

Alates 01.01.2013 tasutakse lapsepuhkuse eest töötasu alammäära alusel.

Kuni 2012. aasta lõpuni tasuti lapsepuhkuse eest päevatasu 4,25 eurot, alates 1.jaanuarist 2013 töötasu alammäära alusel. Lapsepuhkuse puhkusetasu arvutamisel korrutatakse töötaja kasutatud lapsepuhkuse tööpäevade arv VV poolt kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määraga. Ühe kuu keskmise tööpäeva töötasu määra leidmiseks jagatakse töötasu alammäär kalendriaasta tööpäevade arvu ja arvu 12 jagatisega.

2013. aasta keskmine tööpäevatasu töötasu alammäära alusel:
320 / (253/12) = 15,18 eurot, kus
320 = töötasu alammäär (01.01.2013),
253 = normtööpäevade arv (2013 aasta),
12 = kuude arv aastas.

Alus: Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord §2 lg3 (VV 11.06 2009 määrus nr 92, muudetud 10.12.12), Töötasu alammäära kehtestamine (VV 22.12.2011 määrus nr 169) ja Töölepingu seadus §63, §66 lg3.

Lapsepuhkuse tasu maksustatakse ainult tulumaksuga.

Aruanne sotsiaalkindlustusametile

Selleks, et tööandja saaks riigieelarvest lapse- või muu sotsiaalpuhkuse puhkusetasu kompensatsiooni, tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile „Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks”.

Uus aruanne: andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks.

Lisasime selle aruande programmi RAPID PALK. Klikkige nuppu Palgaaruanded, edasi grupis „Aruanded riigile” otsige üles nupp Puhkused riigieelarvest.
Valige vajalikud arvestuskuud ja arvestusliigid. Klikkige nuppu Salvesta Excelisse. Programm koostab aruande riigi poolt kehtestatud vormis Exceli failina. Salvestage fail oma arvutisse, lisage digiallkiri ja saatke allkirjastatud aruanne e-kirjaga pensioniametile. Andmiku esitamise tähtaeg on kolm kuud, arvates puhkusetasu maksmisest töötajale.


Täiendused seadistage RAPIDisse järgnevalt:

RAPIDi püsiklient

  1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Kui Teie arvutis programmis RAPID PALK oli lapsepuhkus eelnevalt seadistatud, siis uuenduse protseduur tegi ise vajalikud muudatused.
  4. Kui Teie arvutis arvestusliik Lapsepuhkus puudus või polnud standardselt seadistatud, siis tehke see ise. Käivitage RAPID PALK, edasi Arvestuste liigid, otsige üle Lapsepuhkus ja seadistage:
         Nimetus
Tululiik TSD-s
Hinna asukoht
Algoritm
Hind
Kulukonto
Puhkusealus
Puudumisliik
Maksustamine
Lapsepuhkus
14
Miinimumpalk
Aasta keskmine tööpäeva tasu

Nõue pensioniametile,puhkusetasu (1154 või muu konto)
0
Puhkus tööpäevades
märkige ainult Tulumaks

RAPID PALK kasutaja, kes pole püsikliendi lepingut sõlminud: lisage käsitsi tarkvarasse RAPID PALK lapsepuhkuse tasu muudatused.