Isapuhkuse tasu 2013

Isapuhkus 

Isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti määratud eeldatavat lapse sünni tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

Alates 01.01.2013 tasutakse isapuhkuse eest isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk.

Kuni 2012. aasta lõpuni oli isapuhkus tasustamata puhkus. Alates 1.jaanuarist 2013 tasutakse isapuhkuse eest puhkusetasu isa keskmise töötasu alusel, kuid mitte rohkem, kui on kolmekordne Eesti keskmine brutokuupalk. Kolmekordne keskmine brutokuupalk arvutatakse Statistikaameti andmete alusel, mis on avaldanud puhkuse kasutamise kvartalist arvates üle-eelmise kvartali kohta.

Alus:Töölepingu seadus §60, §66 lg3 ja Puhkusetasu ja keskmise töötasu riigieelarvest hüvitamise kord §2 lg3 (VV 11.06 2009 määrus nr 92, muudetud 10.12.12).

Isapuhkuse tasu maksustatakse ainult tulumaksuga.

Tööandja saab riigieelarvest isapuhkuse puhkusetasu kompensatsiooni, kui esitab Sotsiaalkindlustusametile aruande „Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks”. Andmiku peab esitama kolme kuu jooksul alates töötajale puhkusetasu maksmisest.

Aruande „Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks” saate koostada programmis RAPID PALK:
Palgaaruanded > Aruanded riigile > Puhkused riigieelarvest.

Kui isapuhkust kasutatakse kahe kuu jooksul enne eeldatavat sünnituse tähtpäeva, kantakse andmikku lapse nime ja isikukoodi asemel lapse ema nimi ja isikukood. Kui isapuhkust kasutatakse pärast lapse sündi, kuid lapsel veel nime ei ole, kantakse andmikku lapse isikukood. Isapuhkuse reale lisab programm lapse nime ja isikukoodi isiku andmetest töölehelt “Perekond” (kõige noorema isiku andmed). Kui töölehel „Perekond” andmed puuduvad, siis peab palgaarvestaja ise aruandele lapse või ema nime ja isikukoodi lisama!


Täiendused seadistage RAPIDisse järgnevalt:

RAPIDi püsiklient

  1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Kui Teie arvutis programmis RAPID PALK oli isapuhkus eelnevalt seadistatud, siis uuenduse protseduur tegi ise vajalikud muudatused.
  4. Kui Teie arvutis arvestusliik Isapuhkus puudus või polnud standardselt seadistatud, siis uuenduse protseduur lisas ise selle. Käivitage RAPID PALK, edasi Arvestuste liigid, otsige üle Isapuhkus ja seadistused peavad olema nii:
         Nimetus
Tululiik TSD-s
Hinna asukoht
Algoritm
Hind
Kulukonto
Puhkusealus
Puudumisliik
Maksustamine
Isapuhkus
14
Isapuhkus – 6 kuu keskmine tööpäeva tasu, piirsummaga
Maht * Hind

Nõue pensioniametile,puhkusetasu (1154 või muu konto)
0
Puhkus tööpäevades
märkige ainult Tulumaks

RAPID PALK kasutaja, kes pole püsikliendi lepingut sõlminud: lisage käsitsi tarkvarasse RAPID PALK isapuhkuse tasu muudatused.