Miinimumpalk 2013

Töötasu alammäär 

Tööandjate keskliit ja ametiühingute keskliit sõlmisid 21. detsembril 2012 kokkuleppe, mille kohaselt kerkis brutopalga alammäär 1. jaanuarist 2013 seniselt 290 eurolt 320 eurole kuus.

Alates 01.01.2013 on tunnitasu alammäär 1,90 eurot ja kuutasu alammäär 320 eurot.

Valitsuse vastav määrus võeti vastu 10.01.2013 ja kehtestati tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist. Riigi Teatajas avaldati 11.01.2013.

Alus: Töötasu alammäära kehtestamine (VV määrus 10.01.2013 nr 6).

RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

  • Lapsepuhkus, alates 01.01.2013. Loe edasi >>
  • Õppepuhkus miinimumpalgalt.
    Kuni 15 kalendripäeva üks kord tasemekoolituse aja jooksul koolituse lõpetamiseks. Tasu arvestatakse töötasu riiklikult alammääralt. TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4 alusel. Loe edasi >>
  • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>

Täiendused seadistage RAPIDisse järgnevalt:

RAPIDi püsiklient

  1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Uuendustega lisati uus miinimumpalga määr:  RAPID PALK, edasi Seaded ja Muutuv häälestus: alates 01.01.2013, tulbas Miinimumpalk on väärtuseks 320,00.