Pensionikindlustuse kontroll ühe hiireklikiga

Pensionikindlustuse automaatne kontroll 

Programmis RAPID PALK saab nüüd teha automaatset kogumispensioniga liitunute või lõpetanute kontrolli Väärtpaberikeskusest. See võimalus annab olulise tööaja kokkuhoiu juba 10 töötajatega ettevõtte palgaarvestajale, rääkimata ettevõttest, kus töötajaid on veel rohkem.

RAPID PALK teeb töötajate pensionikindlustuse kontrolli ühe hiireklikiga.

Kogumispensioniga liitumine on kohustuslik alates 1983. aastast sündinud inimestele. Makse tasumise õigus ja kohustus tekib kohustatud isiku 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril.
Vanematel isikutel oli liitumine vabatahtlik.

Kui töötaja on jõudnud vanaduspensioniikka, siis saab ta valida, kas

 1. minna üheaegselt riiklikule vanaduspensionile ja kohustuslikule kogumispensionile,
 2. või minna esmalt riiklikule vanaduspensionile ja lükata kohustuslikule kogumispensionile minemist edasi,
 3. või minna esmalt kogumispensionile ja lükata riiklikule vanaduspensionile minemist edasi,
 4. või lükata mõlemad edasi.

Soodustingimustel vanaduspension või ennetähtaegne vanaduspension jmt õigust kogumispensioni väljamaksete saamiseks ei anna.

Kui vanaduspensioniikka jõudnud või vanaduspensioni eas olev töötaja teeb avalduse kogumispensionist väljamaksete saamiseks, siis lõpevad kogumispensioni sissemaksed järgneva aasta 1. jaanuarist.

Seega peab palgaarvestaja iga kalendriaasta algul kontrollima kõigi eelmisel aastal 18-aastaseks saanute ja vanaduspensioniikka jõudnud töötajate kogumispensioni sissemaksete alustamist, jätkamist või lõpetamist. Tarkvarasse RAPID PALK tehtud uus nupp PK kontroll teeb pensionikindlustuse kontrolli protseduuri kiireks ja lihtsaks.


Rapidi püsiklient – RAPIDi täiendused saate oma arvutisse järgnevalt:

 1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Käivitage RAPID PALK, edasi Kataloogid ja Maksud:
  võtke käibelt maha varasematel aastatel kasutusel olnud Pensionikindlustus 1% . Täna on vajalik ainult üks 2%-määraga pensionikindlustus. Väljuge salvestamisega.
 4. Edasi Isikute andmed: nimekirja päises on uus nupp PK kontroll.
  Peale nupule klikkimist teeb programm töötajate kohta päringu Väärtpaberikeskusesse, et kontrollida, kas nad peavad maksma pensionikindlustusmaksu. Palgaarvestaja arvutil peab olema ligipääs internetti.
  Kui programm leiab erinevusi isiku andmetes RAPIDis ja Väärtpaberikeskuses, siis muudetakse RAPIDis pensionikindlustus samasuguseks kui see on väärtpaberite keskregistris. Tehtud muudatused kuvatakse ekraanile.