Kasutamata puhkuse hüvitamine töölepingu lõppemisel

Töölepingu lõppemisel hüvitab tööandja töötajale kasutamata jäänud aegumata põhipuhkuse rahas (Töölepingu Seadus §71).
Kasutamata põhipuhkuse päevade arvu kindlakstegemisel tuleb lähtuda TLS §68 lõikest 1, mille kohaselt antakse põhipuhkust töötatud aja eest töötatud päeva täpsusega. Kui puhkus on 28 päeva, siis iga töötatud päev annab töötajale 28/365 puhkusepäeva.


Tarkvara RAPID PALK arvutab kasutamata puhkuse hüvitise puhul
päevade arvu ühe komakohaga.

Töölepingu lõppemisel makstava kasutamata põhipuhkuse hüvitise arvutamiseks leitakse kasutamata põhipuhkuse päevade arv ühe komakohaga, sest ka komakohtadel on rahaline väärtus. Tööinspektsiooni soovitusel on päevade arvu puhul üks komakoht piisav täpsus. Tegime vastava täienduse ka tarkvarasse RAPID PALK.

Näiteks kui töötajal on kasutamata põhipuhkust 44 töötatud päeva eest, siis on tal õigus saada hüvitist:
44/365 * 28 = 3,375 päeva –> 3,4 päeva eest.
Kui töötaja kalendripäeva keskmine tasu 22,89 eurot, siis kasutamata põhipuhkuse hüvitis:
22,89 * 3,4 = 77,83 eurot.

Kuna puhkusepäevade komakohtadel on rahaline väärtus ja töölepingu lõppemisel tuleb töötajale hüvitada väljatöötatud kasutamata puhkus rahas, siis ei või päevade arvu ümardada täisarvuks. Toodud näite puhul siis 3 päevaks. Päevade arvu ümardamisel jääksid töötajale hüvitamata päeva komakohtade väärtuses väljatöötatud põhipuhkus, antud näites 22,89 * 0,4 = 9,16 eurot.

Kui töösuhte lõppemisel on töötaja puhkusetasu avansina ette saanud, siis peetakse töötaja lõpparvest kinni juba arvutatud ja rohkem makstud puhkusepäevade tasu.

Kasutamata ja kasutatud puhkusepäevade arvestust teostab RAPID PALK lisamoodul PUHKUSED. Kui te veel ei kasuta moodulit RAPID PUHKUSED, siis küsige meilt tasuta prooviperioodi! Selle mooduli võimalustest saate rohkem lugeda siin.

26.02.2013