PALK aprill – juuni 2010

Peamoodul PALK uuendused

 • Arvestusliigid → topeltklikiga arvestusliigi kaart ekraanile – võimalik lisada selgitus. Näited:
  • selgitus lapsepuhkuse juurde:
   3 tööpäeva, kui 1 või 2 alla 14-aastast last;
   6 tööpäeva, kui vähemalt 3 alla 14-aastast last või vähemalt 1 alla 3-aastane laps. Tööandjale hüvitab sots.min. TLS §63,66.
  • selgitus Lapse sünni toetuse juurde:
   TMS §13 lg3 p7
   “(3) Tulumaksuga ei maksustata: […] 7) töötajale või teenistujale lapse sünni puhul makstud toetust, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi maksuvabast tulust (§ 23);”
 • Täiendatud õppepuhkuste tasu arvestamist:
  • Õppepuhkus kuni 20 kalendripäeva keskmise töötasuga TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 alusel:
   Seadistage Õppepuhkus nii:
   Nimetus = Õppepuhkus
   Hinna asukoht = 6 kuu keskmine kalendripäeva tasu (4)
   Algoritm = Maht*Hind
   Puudumisliik = Koolitus (4)
   Selgitus =  TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8.
   Tasemekoolituseks või tööalaseks koolituseks. Kuni 20 kalendripäeva aastas tasuline. Kalendripäevade sisse arvatakse riigipühad.
   Lisaks võimalik saada kuni 10 päeva tasuta puhkust.
   Õigesti seadistatud õppepuhkuse puhul arvutatakse kuue kuu keskmine kalendripäeva tasu nii, et riigipühasid keskmise perioodist välja ei arvata. Õppepuhkus kestab ka riigipühadel; riigipüha ei pikenda õppepuhkust.
  • Õppepuhkus kuni 15 kalendripäeva miinimumpalgaga TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4 alusel:
   Seadistage Õppepuhkus (miinimumpalgalt):

   • Kataloogid – Algoritmid – lisage uus algoritm:
    Nimetus = Tasu kalendripäevade alusel
    Algoritm = ROUND (MAHT*HIND/KP,0)
    kus KP- kalendripäevad; väljuge salvestamisega.
   • Arvestuste liigid – lisage arvestusliik:
    Nimetus = Õppepuhkus (miinimumpalgalt)
    Hinna asukoht = Miinimumpalk (10)
    Algoritm = Tasu kalendripäevade alusel
    Hind = tühi
    Puudumisliik = Koolitus (4)
    Selgitus = Kuni 15 kalendripäeva üks kord tasemekoolituse aja jooksul koolituse lõpetamiseks. Tasu arvestatakse töötasu riiklikult alammääralt. Puhkusepäevade sisse arvatakse riigipühad. TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4.
    Õigesti seadistatud õppepuhkus (miinimumpalgalt) puhul arvutatakse riikliku alammäära keskmine kalendripäeva tasu nii, et riigipühasid keskmise perioodist välja ei arvata. Õppepuhkus kestab ka riigipühadel; riigipüha ei pikenda õppepuhkust.

 • Kui tööandaja saadab töötaja koolitusele TLS §28 lg2 p5 alusel – Tööandja huvidest lähtuv koolitus, siis selle peaks seadistama arvestuste liikidesse nii:
  Nimetus = Koolitus
  Hinna asukoht = 6 kuu keskmine tööpäeva tasu (7)
  Algoritm = Maht*Hind
  Puudumisliik = Koolitus (4)
  Selgitus = Tööandja huvidest lähtuv koolitus:TLS §28 lg2 p5
  Tööandja on eelkõige kohustatud:
  […] 5) tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks tööandja ettevõtte huvidest lähtuva koolituse ning kandma koolituskulud ja maksma koolituse ajal keskmist töötasu;”
  Koolitus kestab üldreeglina tööpäevadel. Töökäsule koolituse sisestamisel arvutab programm mahuks puudumise perioodi jäävad tööpäevad; koolituse perioodi jäävad riigipühad ja nädalavahetused arvatakse päevade arvust välja.
 • Programmi tööakna suurus jäetakse meelde ja järgmine kord avatakse sama suurelt.
 • Tööõnnetuse või kutsehaigushüvitise maksustamise täiendus lisatud.
  Kutsehaigushüvitise seadistamine:

  • Kataloogid → Maksud → Tulumaks: seadistage maksumäära alamtabelisse tulpa ‘Lisa TMV’ kehiv kutsehaigushüvitise tulumaksuvaba lisaosa. Täna on see 1000kr. Väljuge salvestamisega.
  •  Arvestuste liigid → Kutsehaigushüvitis või Tööõnnetuse hüvitis: avage kaart ja seadistage
   Tululiik TSD-s = ’12 Seoses tööõnnetusega või kutsehaigusega makstav hüvitis’. Väljuge salvestamisega.
 • Uue ettevõttega alustamine PALGAS.
  Täiendatud seadete importi teise ettevõtte juurest.
  Kui uue ettevõtte arvestusliigid, kinnipidamised sisestamata, saab tühjadesse kataloogidesse importida teise firma andmeid. Kui mõnes kataloogis juba midagi sisestatud, siis sinna importi ei toimu (Algoritmid, maksud, arvestusliigid, kinnipidamised, puhkuseliikid, pensioniliigid, kutsed, erialad, koolitusevormid, karistusliigid.) Koos arvestusliikide impordiga imporditakse ka arvestusliikide maksustamine.

Moodul PUHKUSED uuendused

Täiendatud õppepuhkuste arvestamist – õppepuhkus kestab ka riigipühadel. Riigipüha ei pikenda õppepuhkust.

Moodul PERSONAL uuendused

 • Isikute andmed → Otsing → Võimalik otsida töölepingu lõpetamise aluse järgi.
 • Personaliaruanded → kehtivad lepped → Eksport: uus veerg ‘vanus’.