PALK juuli – september 2010

Uus moodul TUNNITABELID

Tööaja arvestamise tarkvara ehitusettevõttele, kus on üheaegselt töös rohkem ehitusobjekte. Moodul garanteerib töödejuhatajale igapäevaselt ülevaate tehtud töömahtudest tööliste ja objektide kaupa. Võimalus sisestada töötaja töötunde erinevate tasuliikidega. Perioodi kokkuvõtted tööliste ja objektide järgi.
Kuu lõpus saab töötatud tunnid importida ühe nupuvajutusega moodulisse PALK. Peale palgaarvestust koostatakse lausendid moodulisse FINANTS koos objektide infoga.

Moodul PERSONAL uuendused

 • Isikute andmed; Isikukaart ekraanile;
  tööleht ‘Dokument’, võimalik salvestada ja hiljem vaadata dokumentide elektroonseid koopiaid, mida tööandja peab säilitama töövõtja kohta.
  Sellesse tabelisse soovitame salvestada töölepingu ja ID-kaardi koopia, autojuhilubade, isikliku sõiduauto tehn.passi, haridust tõendava dokumendi ning laste sünnitunnistuste koopiad. Siia võib skaneerida ja salvestada ka kõik töötaja poolt esitatud olulised avaldused.
  Koopia veerus topeltklikk- saab salvestada dokumendi koopia; kui see juba olemas, siis avab dokumendi vaatamiseks. Elektroonse koopiafaili soovitav formaat on pdf või tif.

  • isikudokumendi tüüpe saab kasutaja ise lisada: Kataloogid -> isikudokumentide tüübid.
  • Versiooniuuendus paneb dokumentide tabelisse varem sisestatud isikudokumendi andmed ja tööraamatu numbri, kui need olid olemas ning lisab dokumenditüübi ‘Tööraamat’.

Peamoodul PALK uuendused

 • Isikute andmed; Isikukaart ekraanile;
  tööleht ‘Tööleping’; võimalik lisada lepingu tüübiks ‘Juhatuse liikme leping’;
 • Arvestuste liigid; Lisatud TSD tululiik 06-‘Stipendium,toetus,kultuuri-,spordi-ja teaduspreemia’;
 • Palgaaruanded; Palgatõend; võimalus salvestada tõendi read Exceli failiks. Vajalik kui soovitakse tõend trükkida ettevõtte blanketil.