Pensionikindlustus alates 01.01.11

2011. aasta 1. jaanuar toob kaasa kaks erinevat pensionikindlustuse maksemäära.
Kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud töötaja palgast tuleb kinni pidada kas 1% või 2%, sõltuvalt sellest, kas see töötaja esitas 2009. aasta sügisel maksete jätkamise avalduse või mitte.
 
Vahemikus 01.06.-31.12.2009 olid kohustusliku kogumispensioni maksed täielikult peatatud. Alates 01.01.2010 jätkus kogumispensioni maksete kinnipidamine ainult nende isikute töötasust, kes olid selleks vastava vabatahtliku sooviavalduse esitanud.
 
Alates 01.01.2011 on töötaja brutotasust kinni peetava kohustusliku kogumispensioni makse suuruseks:

  • 1% isikutel, kes ei esitanud vabatahtliku jätkamise avaldust ja kuni 31.12.2010 oli määraks 0%. Riik maksab neile isikutele omalt poolt lisaks 2%.
  • 2% isikutel, kes tegid avalduse vabatahtlike maksete jätkamiseks. Riik maksab neile isikutele omalt poolt lisaks 2% või 4% sõltuvalt isiku sünniaastast.

Pensionikindlustuse uued määrad peetakse kinni töötajale makstavatelt tasudelt kassapõhiselt, st alates 01.01.2011 väljamakstavatelt tasudelt.

Juhend: RAPID moodulisse PALK pensionikindlustuse uue maksemäära lisamine

 


 

Loe järgmist RAPID PALK uudiskirja

Loe eelmist RAPID PALK uudiskirja