PALK 2017 juuli – september

Peamoodul PALK täiendused

 • Palgaaruanded >
  • Igakuised, isikute lõikes > Maatriksandmik > aruanne ekraanile > Prindi > uus väljatrükk “Koos puhkusefondi ja väljamaksete kuupäevadega” – aruandele lisatakse isikule tehtud iga väljamakse kuupäev ja netosumma.
  • Püsiandmete aruanded > Töötajate nimekiri: saab aruandele lisada isiku nime järgi ka ameti ja tööle asumise aja.
 • Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile > tööleht “Pank, Auto” – võimalus lisada töötaja püsiandmetesse ka mitte eesti panga konto number. Kui pangakonto number ei alga ‘EE’-ga, siis väljalt “Pangakonto,IBAN” lahkudes saab kasutaja ise panka valida. (Kui pangakonto number algab sümbolitega EE, siis salvestatakse pank automaatselt.)
 • Väljamaksed > topeltklikiga väljamakse ekraanile > Koosta maksekorraldused panka > Täiendatud maksekorralduste xml-faili koostamist:
  • Alates 19.11.2017 on pankade poolt kohustuslik kontrollsumma PmtInf jaotises PmtInf/CtrlSum.
  • Dokumendi numbri ette salvestatakse sümbolid “RPTT-” et peamooduli FINANTSi impordi protseduur need ära tunneks. (PmtId/InstrId, PmtId/EndToEndId).