PALK 2017 oktoober – detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Täiendatud üksikisiku tulumaksu arvutamist lähtuvalt Tulumaksuseaduses 1. jaanuaril 2018 jõustuvatele  täiendustele (TMS §23).
  Isikute andmed > isikukaart ekraanile > tööleht “Maksud”
  :

  • Uus nupp “Trüki tulumaksuvabastuse (TMV) avaldus” – trükitakse isiku andmetega tulumaksuvaba summa arvestamise/mittearvestamise avaldus. Töötaja kriipsutab avaldusel maha mittesoovitava variandi, allkirjastab paberi ja esitab tööandjale.
  • Uus tabel tulumaksuvabastuse (TMV) avalduste registreerimiseks ja arvestamiseks.
   Versiooniuuendus lisab sinna igale isikule ühe rea algusega: jaanuar 2018 lähtuvalt TMV 2017. aasta seadistusest.
   Kui töötaja muudab TMV sooviavalduse, siis saab raamatupidaja sisestada uue: kas TMV vastavalt Tulumaksuseaduses lubatud maksimaalses summas, isiku soovitud summas või mitte arvestada TMV.
  • Tulumaksuvabastuse (TMV) tabelisse ei saa lisada uut avaldust kuuga, kus isikule väljamakse on juba arvestatud.
  • Maksude ja TMV tabelis on kuupäevad kujul AAAA.KK (varem oli ka päev, aga see mittevajalik).
 • Alates 2018. jaanuarist on kõigi isikute pensionikindlustuse määraks 2% (varem võis olla nii 2%, kui ka 3%).
  Isikute andmed > isikukaart ekraanile > tööleht “Maksud”: kui isikule on seadistatud maks “Pensionikindlustus 3%”, siis versiooni uuendus lisab automaatselt maksule “Pensionikindlustus 3%” lõpptähtaja 2017.12 ja maksule “Pensionikindlustus 2%” alguse 2018.01.
 • Lisatud aastal 2018 kehtima hakkavad parameetrid:
  • Seaded > Muutuv häälestus > Alates 01.01.2018
   • miinimumpalk 500,00 ;
   • uute sõituautode erisoodustuse kW hind  1.96 ;
   • üle 5-aasta vanustele sõidukitele erisoodustuse hind 1.47 ;
   • piirsumma tervise edendamise kvartali kuludele 100,00 eurot.
  • Kataloogid > Maksud:
   • Tulumaks – maksuvabastuse uus maksimaalselt võimalik summa 500 eurot.
    Tulumaksuvabastuse lisasumma 64eurot, mida varem rakendati kutsehaiguse hüvitisele, on null.
   • Sotsiaalmaks – miinimumkohustuse alussumma on 470 eurot.
   • Pensionikindlustus 3% võeti käibelt maha.
 • Väljamaksed > Lisa uus > Väljamakstavate summade arvutamine: kui väljamakse kuupäeva aasta on 2018, siis toimub tulumaksu arvestus uute reeglite järgi. Kui aasta on 2017, siis vanade reeglite järgi.
 • Töökäsud > Lisa uus > dokumendi real hiire paremklikk > Brutosumma kalkuleerimine – uus 2018. aasta brutosummade kalkulaator.
 • Palgakalkulaator – lisatud uus 2018 aasta töötasu neto-, bruto- ja maksude summa arvutamine.
 • Lisatud eelnevate kvartalite keskmised palgad, mida kasutatakse isapuhkuse tasu arvestamisel:
  Seaded > Muutuv häälestus > Keskmine palk – 2017 02 ja 2017 03.
 • Isikute andmed > isikukaart ekraanile > tööleht “Maksud”: kui palgaarvestaja märgib isikule linnukese „TV Töötuskindlustuse erijuhtum (ennetähtaegne vanaduspension)”, siis märgitakse automaatselt maksude tabelis Töövõtja töötuskindlutusmaksule lõpptähtajaks:
  • eelmine kuu (kui ühtki väljamakset arvestuskuus ei ole) või
  • arvestuskuu (kui mõni väljamakse arvestuskuus tehtud).
   Kui palgaarvestaja uuesti linnukese “TV Töötuskindlustuse erijuhtum (ennetähtaegne vanaduspension)” maha võtab, siis andmete salvestamisel pannakse maksule “Töövõtja töötuskindlutus” lõputähtajaks pensionile mineku kuupäev.
 • Palgaaruanded > Püsiandmete aruanded – uus aruanne “Kalendaarne tööaeg”.
 • Kataloogid > Kalendertabel > Statistika – lisatud abitekstid riigipühade ja kasutatud lühendite kohta.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Koolitused – lisatud osakonna väli.
  • Vaikimisi lisatakse uuele koolituse kirjele osakonnaks isiku kehtiva lepingu pealeppe osakond, kasutaja saab seda vajadusel muuta.
  • Versiooniuuendus täidab osakonna välja varem sisestatud koolituse alguskuupäeval kehtinud lepingu pealeppe osakonnaga.
 • Koolitused > Otsing > võimalus otsida ka osakonna järgi.