Tervise edendamise kulude deklareerimine

Alates 2018. aasta algusest võib tööandja maksuvabalt hüvitada töötajale tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi kuni 100 eurot igas kvartalis. Alus: Tulumaksuseadus §48 lg (55)

Tööandjal on õigus otsustada, kas tervise edendamise kulusid hüvitatakse, milliseid kulutusi hüvitatakse ja millises summas. Töötajal ei ole õigus nõuda tervise edendamise kulude hüvitamist. Aga kui tööandja on otsustanud pakkuda tervise kulude hüvitamist, siis tuleb seda võimalust pakkuda kõikidele töötajatele. Tervise edendamise kulutusi saab maksuvabalt hüvitada töölepingu alusel töötavatele inimestele, juhatuse liikmetele ja töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegevatele inimestele. Põhjalikumalt saate lugeda RAPIDi varsemast uudiskirjast siin.


Tööandja peab arvet pidama terviseedendamisega seotud maksuvabade kulude kohta isikute ja kvartalite lõikes.

Eelmisel kalendriaastal hüvitatud tervise edendamise maksuvabad kulud deklareeritakse maksuametile järgneva aasta 1. veebruariks 2019 vormil INF 14 osas III.

Moodul RAPID PALK koostab aruande INF14
aasta jooksul tehtud tervise edendamise kuludest.


Rapidi püsiklient

Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
Käivitage RAPID PALK ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
Edasi lugege juhendit “INF14 deklaratsiooni koostamine“.