Dividendide maksustamine alates 2019. aastast

Alates jaanuarist 2019 toimub dividendide väljamaksmisel nende maksustamine tulumaksuga uuel viisil:

  • regulaarsed dividendid maksustatakse madalama tulumaksumääraga 14%;
  • mitteregulaarsed dividendid maksustatakse tavapärase tulumaksumääraga 20%;
  • kui regulaarsete dividendimaksete saajaks on eraisik, siis lisaks peetakse kinni väljamakselt üksikisiku tulumaks 7% .

Regulaarseteks dividendideks on summa, mis on väiksem või võrdne eelneva kolme aasta jaotatud kasumiga.

Dividende väljamaksev äriühing arvestab regulaarseid dividende, mida maksustatakse madalama maksumääraga, alljärgnevalt:

  • 2019. aastal üks kolmandik 2018. aastal jaotatud kasumist, millelt on makstud tulumaks.
  • 2020. aastal üks kolmandik 2018. ja 2019. aastal jaotatud kasumist, millelt on makstud tulumaks. Alus: Tulumaksuseadus §61 lg53.
  • 2021. aastal (ja järgnevatel aastatel) kolme eelneva aasta keskmise maksustatud dividendi ja omakapitali väljamakse ulatuses. Alus:  Tulumaksuseadus §4 lg5 ja § 501.

Väljamakstavate dividendide maksustamisel ei ole oluline, mis aasta kasumi arvelt äriühing dividende maksab. Dividende maksustatakse kassapõhiselt. Alates 2019. aastast rakendatakse võimalikus maksimaalses summas esmalt madalamat maksumäära; kui madalam maksumäär on väljamakstavatele dividendidele kasutatud, siis tavapärast maksumäära. Dividendi väljamaksete maksustamisel on madalama maksumäära rakendamine kohustuslik.

Kui dividendid on maksustatud madalama 14%-lise maksumääraga, siis eraisikule dividendide väljamaksmisel tuleb täiendavalt kinni pidada 7% eraisiku tulumaksu. Eraisik saab kätte netodividendina väiksema summa kui äriühingust dividendi saajad sama dividendide väljamaksja juures.

Kui dividendid on maksustatud tavapärase 20%-lise maksumääraga, siis nende eraisikule väljamaksmisel täiendavat maksu kinnipidamist ei toimu.

Alates jaanuarist 2019 maksustatakse dividendide väljamaksed uue skeemi alusel.

Äriühing deklareerib madala ja tavapärase maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksed vorm TSD lisadel 7 ja INF1. Esimene uute maksumääradega dividendid tuleb deklareerida jaanuari TSD-aruandes 10. veebruaril 2019.

Dividendide teemal üldiselt saate rohkem lugeda varasemas uudises siin.


Tehke moodulitele RAPID FINANTS ja RAPID PALK versiooni uuendus.

Käivitage RAPID PALK, esimesena klikkige nuppu Seaded ja Dividendid. Määrake väärtused kõigile väljadele. Vajadusel saate neid hiljem muuta. Väljuge salvestamisega.

Dividendide väljamaksmiseks ja maksustamiseks on moodulis RAPID PALK peamenüüs uus nupp Dividendid.


Moodul PALK arvutab kasutaja poolt sisestatud väljamakstavate dividendide summale ettevõtte tulumaksu, vastavalt seaduses lubatud mahus kas madalamas või tavapärases maksumääras, ja eraisikust dividendide saaja väljamaksest peab kinni 7% üksikisiku tulumaksu. Varasemate aastate keskmise, so regulaarsete dividendide arvutamiseks summeeritakse moodulis FINANTS raha väljamaksete dokumentidelt 2018-ndal aastal väljamakstud dividendid korrespondeeruva konto alusel.

Täiendasime ka TSD Lisa 7 ja INF1 koostamist. TSD Lisa 7 ja INF1 koostamise uus protseduur nopib dividendide saajad ja summad ning arvutatud maksud nupu “Dividendid” alt avanevast tabelist.