Dividendide maksmine

Äriühing saab dividende välja maksta juhul kui:

 • Osakapital on kogu summas sisse makstud.
 • Majandusaasta aruanne on kinnitatud.
 • Maksimaalne väljamakstav dividendide summa saab olla majandusaasta aruandes näidatud jaotamata kasumi summa.
 • Peale dividendide väljamakset ja arvestades ka lisanduvat tulumaksukulu, ei tohi ettevõtte omakapital langeda alla lubatud piirmäära, so pool osakapitalist, aga mitte alla 2500 euro.
 • Dividendide väljamaksmine ei tohi halvendada ettevõtte maksevõimet.

Kinnitatud aastaaruande alusel teeb ettevõtte juhatus dividendide maksmise ettepaneku, juhul kui ettevõttel pole vaja seda raha laenumakseteks või investeeringuteks. Ettevõtte osanike või aktsionäride üldkoosolek otsustab dividendide väljamaksmise juhatuse ettepaneku alusel. Otsuse võib teha aastaaruande kinnitamisel või ka hiljem. Juhatuse ettepanek ja osanike otsus peab olema vormistatud kirjalikult. Otsuses näidatakse väljamakse netosumma. Dividendide määramise aluseks on saaja osalus juriidilises isikus (aktsiate või osade omamine).

Kasumijaotuse otsuse alusel tehakse raamatupidamises kanne, millega võetakse arvele dividendivõlgnevus osanikule ja samas summas vähendatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumit.

Aastal 2018 arvutatakse tulumaksu 25% dividendide summast (25% = 20/80, alus Tulumaksuseadus §50, §4). Jooksvasse aastasse tekib tulumaksukulu ja samas summas tulumaksuvõlg. Tulumaks tuleb ära maksta peale dividendide reaalset väljamakset, seni on tulumaksuvõlg viitvõlgades (tulevikus saabuv kohustus). Juhul kui tulumaksu summa ei ole suur, võib tulumaksu arvestuse kande teha ka alles dividendide väljamaksmise kuul. Sotsiaalmaksu ega muid makse dividendidelt maksma ei pea.

Väljamakstud dividendid tuleb deklareerida maksmisele järgneva kuu 10. kuupäevaks maksudeklaratsiooni TSD lisal 7 ja lisal INF1 dividendi saajate andmed.

Tegime täienduse tarkvara moodulisse RAPID PALK maksudeklaratsioonile TSD, kuhu nüüd lisatakse automaatselt väljamakstud dividendi summad ja makse saajate andmed.

RAPID lisab automaatselt maksudeklaratsioonile TSD
väljamakstud dividendide summad ja
dividendisaajate nimed ning isikukoodid.


SEADISTAMINE

 1. Käivitage RAPID PALK ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, klikkige nuppu Seaded ja Üldparameetrid.
 3. Seadistage Dividendide kontoks dividendide kohustuse konto. Rapidi demoversioonis on see konto 2151-Dividendivõlad.

TÖÖ DIVIDENDIDE VÄLJAMAKSMISEL

 1. Osanike dividendide väljamaksmise otsuse alusel lisage Päevaraamatusse dokument lausendiga:
  Deebet 238-Eelmiste aastate jaotamata kasum
  Kreedit 2151-Dividendivõlad
 2. Dividendide väljamakse tehke tarkvara moodulis RAPID FINANTS nupu Raha all. Sisestage maksekorraldus või raha väljamineku dokument, kus korrespondeerivaks kontoks on dividendide võla konto 2151 ja makse saajaks isik klientide kataloogist. Isiku kliendikaardil peab olema märgitud tema isikukood. Kinnitage dokument.
 3. Koostage moodulis RAPID PALK Palgaaruannete all maksudeklaratsioon TSD. Kui aruande koostamise protseduur leiab aruandekuus kinnitatud väljamineku dokumendilt korrespondeerivalt kontolt Dividendivõlgade konto, siis lisatakse töölehele „Lisa7/ INF1 Dividendid“ dividendide netosumma, makse saajate andmed ja arvutatakse tasumisele kuuluv tulumaks:
 4. Lisage Päevaraamatusse TSD aruandekuu kuupäevaga tulumaksukohustuse dokument deklareeritud summas:
  Deebet 49-Ettevõtte tulumaks dividendidelt
  Kreedit 2146-Ettevõtte tulumaks