Ettevõtte sõiduauto maksustamine alates 01.01.2018

2018. aasta 1. jaanuarist muutus äriühingu sõiduauto eratarbeks kasutamise maksustamise kord. Kui ettevõtte sõiduauto erakasutus ei ole keelatud, siis tekib sõiduauto erisoodustuse maksu kohustus sõltumata auto reaalsest kasutamisest. Varasema erisoodustuse kilomeetripõhise arvestuse asemel tuli kilovatipõhine arvestus ja kadus võimalus tööandjale erasõidud hüvitada sõidupäeviku alusel.

Sõiduauto erisoodustuse uueks hinna aluseks on auto mootori võimsus ja vanus. Alla 5 aasta vanuse sõiduauto erisoodustuse hind on 1,96 eurot mootori võimsuse kW kohta kuus ja vanematel autodel 1,47 eurot kW kohta kuus. Seega erisoodustuse maksukohustus kujuneb uue auto puhul 1,30 eurot (tulu- ja sotsiaalmaks kokku) ühe kW kohta kuus ja üle 5 aasta vanuse auto puhul 0,97 eurot ühe kW kohta kuus. Nüüd ei ole enam oluline, kui mitu kilomeetrit äriühingu sõiduautoga erasõite tehakse, vaid oluline on see, kui võimsa autoga seda sõitu tehakse.

Juhul kui tööandja annab sõiduauto töötajale rendile soodus- või turuhinnaga, ka siis tekib erisoodustus kilovatipõhise arvestuse alusel, kuna erisoodustuse maksustamine ei olene enam erasõitudeks läbitud kilomeetritest. Põhjalikumalt saate lugeda tööandja sõiduauto erisoodustusest siin.

Kui tööandja võimaldab sõiduautot kasutada ainult töösõitudeks, siis erisoodustust ei teki. Kuidas tõendada, et ettevõtte sõiduauto kasutatakse ainult ettevõtluses, saab lugeda maksuameti juhendist siin. Üksnes töösõitudeks kasutatava sõiduauto kohta tuleb teha vastav kanne Maanteeameti sõidukite registrisse.

Ettevõtte otsus kas sõiduautoga on lubatud teha erasõite või mitte, mõjutab oluliselt ka autoga seotud kuludelt sisendkäibemaksu arvestust:

 • ainult ettevõtluses kasutatav sõiduauto, sisendkäibemaks on 100% arvel näidatud summalt;
 • kui erasõidud ei ole keelatud, siis sisendkäibemaks on 50% arvel näidatud summalt.

Selle otsuse muutmine auto eluajal ei ole otstarbekas, sest toob kaasa sisendkäibemaksu ümberarvestuse kohustuse kuni 24 kuud tagantjärgi ja 12 kuud ettepoole. Põhjalikumalt siin.

Tööandja sõiduauto erisoodustus deklareeritakse maksudeklaratsiooni TSD lisal 4 iga järgneva kuu 10. kuupäevaks. Erisoodustuse maksukohustus tasutakse tavapäraselt TSD alusel.

RAPID PALK arvutab automaatselt
maksudeklaratsiooni TSD Lisale 4
sõiduauto erisoodustuse maksud.


ÜHEKORDNE SEADISTAMINE (täiendatud 27.02.18)

 1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Kui Te veel pole kasutusele võtnud moodulit RAPID PÕHIVARA, siis praegu on otstarbekas seda teha. Veebruari lõpuni teeme sellele moodulile sõbrakuu pakkumise!
 4. Käivitage RAPID FINANTS, edasi nupp Varad ja valige Põhivara liigid. Sisestage liigile „Sõiduautod“ või „Transpordivahendid“ väljale „Info I“ tekst „Mootori võimsus kW“.
 5. Juhul kui ettevõte kasutab liisingfirmalt või mujalt renditud sõiduautot, siis võtke see arvele bilansivälise põhivarana.
  Selleks looge põhivara liik “Rendile võetud vara”, võtke ära linnuke “Bilansis”, sisestage väljale „Info I“ tekst „Mootori võimsus kW“ ja salvestage.
  Seejärel sisestage põhivara lao sissetuleku saateleht, ilma lausendita, uus põhivara salvestage liigiga “Rendile võetud vara”.
 6. Avage põhivara kartoteek, otsige üles sõiduauto ja avage kaart topeltklikiga.
  Kontrollige töölehel „Põhiandmed“ valmimiskuupäeva – selle kuupäeva järgi kujuneb sõiduauto vanusest lähtuv maksustamise hind.
 7. Põhivara kaardi teisel töölehel „Lisaandmed“ täitke väli “Mootori võimsus kW” ja märkige linnuke „Arvesta TSD Lisa 4-le sõiduauto erisoodustus“. Sõiduauto mootori võimsuse kW leiate sõiduauto registreerimistunnistuselt (tehnilisest passist).

IGAKUINE ARUANDE KOOSTAMINE

 1. Käivitage RAPID PALK, edasi Palgaaruanded, Aruanded riigile ja TSD.
 2. Töölehel „Lisa 4 Erisoodustused“ on arvutatud summa reale „Sõiduauto erisoodustus – põhivara kaartidelt“. Topeltklikk summal avab sõiduautode nimekirja, millele arvutati erisoodustus. Erisoodustuse hind sõltub sõiduauto vanusest aruandekuul ja mootori võimsusest.
 3. TSD aruanne esitage maksuametile tavapäraselt:
  • Kontrollige ka teised RAPIDis TSD-le lisatud andmed.
  • RAPIDis töölehel TSD koostage aruandefail, minge e-maksuametisse ja lisage aruandefail.
  • RAPIDis töölehel TSD koostage maksude maksekorraldus, käivitage internetipank ja importige see.