PALK 2019 jaanuar,veebruar,märts

Peamoodul PALK täiendused

 • Peamenüüs uus nupp ‘Dividendid’. Loe põhjalikumalt uuest dividendide automaatse maksustamise võimalusest varasemast uudiskirjast siin.
 • Palgaaruanded > TSD koostamine > aruanne ekraanile:
  • Lisa 7/ INF1 Dividendid > alates 2019 jaanuarist summeeritakse Lisale 7 dividende ainult moodulisse PALK sisestatud dividendide väljamaksete nimekirjadelt, millel on maksarvestus teostatud.
  • TSD > Koosta TSD aruandefail > faili lisatakse uued summad: dividendide madalama maksumäära ja dividendidelt kinnipeetud üksikisiku tulumaksu kohta.
  • TSD > Koosta maksude maksekorraldus > dividendide tulumaksu korrespondeeruvad kontod võetakse nüüd dividendide häälestusest: Seaded>Dividendid.
  • Lisa 1 tabel Ia > alates 2019 jaanuarist koormuse veergu ei täideta, sest koormuse deklareerib tööandaja nüüd TÖRis ja TSD-l pole vaja.
 • Isikute andmed > Otsing > võimalus lihtsalt otsida töötajaid:
  • kes on pensioniealine;
  • kellel on sotsiaalmaksu miinimumi kohustus;
  • kellel puudub sotsiaalmaksu miinimumi kohustus;
  • kellel on lapsi vanusega alla 4 aasta;
  • kellel on lapsi vanusega alla 15 aasta,
  • kellel on 3 või rohkem alla 15-aastast last;
  • kellel on puudega lapsi või puudega hooldatavaid.
 • Töökäsud > Uute töökäskude loomine ja täitmine alljärgnevate andmetega > Tasud püsiandmetelt > Kui isikul on tööleping peatunud terve arvestuskuu (näiteks lapsehoolduspuhkus, sõjaväeteenistus või muu), siis isikut töökäsule ei lisata.
 • Isikute andmed > Pensionikindlustuse (PK) kontroll > päringu aadress muutus: uus https://www.pensionikeskus.ee .
 • Kanded päevaraamatusse > Prindi > nüüd võimalus valida printerit.
 • Palgaaruanded > Igakuised, isikute lõikes > Detailne maatriks > aruanne ekraanile > võimalus saata aruannet e-kirjaga.
 • Seaded
  • Muutuv häälestus >
   1. Alates 01.01.19 on dividendide madalam tulumaksu protsent 14 ja dividendide üksikisiku tulumaksu protsent 7.
   2. Alates 01.03.19 on Elatusmiinimum 215,44. Elatusmiinimumi arvestatakse täitelehe alusel kinnipidamisele kuuluva summa arvutamisel.
  • Üldparameetrid > uus linnuke „Lausendi koostamisel Objekt > EAK (kui tähised on samad)“.
   Täitke see linnuke juhul kui soovite palgakulu jaotada eelarves paljudele erinevatele eelarve kirjetele; tavapärane ettevõttes, kus toimub paljude projektide eelarveline arvestus.
   Kui linnuke täidetud, siis päevaraamatu dokumendi koostamisel salvestatakse lausendisse EAK = Obj ja Objekti tähis kustutatakse (tingimusel, et kontole on seadistatud kontoplaanis EAK = S/K ja Objektiga sama tähisega on olemas ka EAK).
 • Kui suvalisel ekraanipildil klikkida nupule “Salvesta Excelisse”, siis avatakse nüüd fail kohe ekraanile (juhul kui FINANTS/ADMIN > Üldine > “Ava salvestatud Exceli tabel automaatselt” = JA).

Lisamoodul STATISTIKA ARUANDED täiendused

 • Palgaaruanded > Statistika aruanded > Töötasu struktuur > Salvesta aruanne faili > muudetud veergude järjestust vastavalt statistikaameti poolt muutunud nõudmistele.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Üldine > Uus linnuke “Ava salvestatud Exceli tabel automaatselt” > kui linnuke täidetud, siis klikkimisel nupule “Salvesta Excelisse” avatakse loodud fail kohe ekraanile.