Miinimumpalk ja palgamaksud 2017

Töötasust kinnipeetavad maksud 

Tulumaksu määraks jääb 20%, sama kui kehtis aastal 2016.
Tulumaksuvaba miinimumi määraks tuleb 180 eurot kuus (seni 170.-) ehk aastas 2160 eurot, alus: Tulumaksuseadus §23.
Töötuskindlustuse maksumäärad ei muutu: tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%, samamoodi kui aastal 2016, alus: VV määrus.
Pensionikindlustuse maksemäär ei muutu: lähtuvalt isikust 2% või 3%, samamoodi kui aastal 2016.
Uus tulumaksuvaba miinimum hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2017 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse.

Aastal 2017 on tulumaksuvaba tulu 180 eurot kuus.

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Sotsiaalmaksu määraks jäi peale kahekordset muutust ikkagi 33%. Alus: Sotsiaalmaksuseaduse §7, 19.12.2016 Riigikogus vastu võetud eelnõu 302 SE .

Seadusejärgselt ei või olla uue aasta sotsiaalmaksu vähim kuumakse väiksem kui eelneva aasta 1.juulil kehtiv töötasu alammäär. Käesoleva aastal oli töötasu alammäär 430 eurot, sellelt arvestatav maks 33% on 141,90 (seni oli 390,- ja maks 128,70).
Sotsiaalmaksu vähim kuumakse kehtib tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
Alus: töötasu alammäär VV määrus, sotsiaalmaksu vähim kuumakse Sotsiaalmaksuseadus §21  ja 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu 303 SE §2 lõige 9, mis võeti vastu Riigikogus 19.12.2016.


Aastal 2017 on sotsiaalmaksu miinimumkohustus 141,90 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.
.

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2017 seniselt 430 eurolt 470 eurole kuus. Alus: VV määrus nr 139 18.12.2015. Miinimumpalga alammäär kehtib tekkepõhiselt alates 01.01.17, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.

Tarkvara RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

 • Lapsepuhkuse päevatasu arvutamisel.
  Alates 01.01.2017 on lapsepuhkuse päevatasu = 470 / ( 254/12) = 22,20. Loe veel >>
 • Õppepuhkus miinimumpalgalt.
  Kuni 15 kalendripäeva üks kord tasemekoolituse aja jooksul koolituse lõpetamiseks.
  Tasu arvestatakse töötasu riiklikult alammääralt. TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4. Loe edasi >>
 • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel.
  Loe edasi >>
Aastal 2017 on kuupalga alammäär 470 eurot ja
tunnitasu alammäär 2,78 eurot.
Lapsepuhkuse päevatasu 22,20.

Täiendused saate oma RAPIDisse nii:

 1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Uuendustega lisati uued maksemäärad teie arvutisse.