PALK 2016 august – oktoober

Peamoodul PALK täiendused

 • Arvestusliigid > uus tasuliik “Välislähetuse päevaraha”. Töökäsule selle tasuliigiga arvestusliigi sisestamisel peatub kursor kuupäevadel. Kasutaja sisestab lähetuse kuupäevad ja programm arvutab mahu lahtrisse lähetuses oldud kalendripäevade arvu.
  Kui teie ettevõttes suunatakse töötajaid välislähetusse, siis seadistage oma Rapidis olemasoleval arvestusliigil “Lähetuse päevaraha” tasuliigiks “Välislähetuse päevaraha” ja programm arvutab peale töökäsule kuupäevade sisestamist automaatselt päevade arvu.
 • Arvestuskaardid >
  • Nimekirja päisesse on lisatud kiirotsingu võimalus – saate lihtsalt ja kiiresti otsida perenime, eesnime, tabeli numbri, osakonna või isikukoodi järgi.
  • Arvestuskaartide nimekiri avaneb kiiremini.
 • Arvestuskaardid > ühe isiku arvestuskaart >
  • Uus nupp Maksustamine kuvatakse maksud, kehtivad maksumäärad ja maksustamise aluste summad, kasutaja saab täpse ülevaate miks programm maksustas isiku väljamaksed just neis summades.
  • Nupp Statistika > puudumised kuvatakse värviliselt ja rasvaselt.
 • Töökäsud > töökäsu vorm ekraanil > töökäsu read >
  • Nime valikuakna viimases tulbas kuvatakse töötamise liik. Vajalik, et mitte ekslikult valida vale töötamise liigi arvestusliiki, mis põhjustaks vea maksudeklaratsioonil.
  • Lisatud lõppu uus tulp “Veel tegevusi” – topeltklikk avab rippmenüü. Varem avas lisategevuste rippmenüü ainult hiire paremklikk.
 • Kanded päevaraamatusse > Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu > Programm kontrollib töötajate arvestuskuu sotsiaalmaksu miinimumkohustuse täitmist: nüüd lahutatakse isiku sotsmaksu miinimumkohustuse arvutamisel arvestatud sotsmaksu alusest maha puudumiste eest tasutud summad (vaatamata sellele, et nende pealt on arvutatud sotsmaksu); näiteks korralise puhkuse tasu. Alus: Maksuameti juhend, näide 9 .
 • Palgaaruanded >
  • Igakuised, isikute lõikes > Väljamaksed > Väljamaks panka > trükitakse aruandele ka selliste isikute väljamaksed, kellel IBAN on sisestamata.
  • Aruanded riigile > TSD koostamine > Väljamaksusumma arvutamisest jäetakse nüüd reeglina välja kõik ilma TSD väljamakseliigita arvestusliikide summad. (Lahendati erandlik olukord, kus isikul oli ainult ilma väljamakseliigita arvestusliikidega arvestused ja summa tuli aruandesse ekslikult väljamaksusummaks. Kui oleks olnud ka väljamakseliigiga arvestusi, siis jäid väljamakseliigita arvestused niikuinii välja).
 • Isikute andmed > Muutuste tõttu serveris pensionikeskus.ee on täiendatud pensioni II samba liitumispäringut.

Lisamoodul Puhkused täiendused

 • Isikute andmed > isikukaart ekraanile > Puhkused > Inventuur > Varem ei kuvatud väljatrükil puhkusi, mille päevade arv oli alla 0,5 päeva. Nüüd arvestatakse.