PALK 2016 mai – juuli

Peamoodul PALK täiendused

 • Kataloogid > Töötamise liigid > maksuametist algatatud muudatused:
  • muutusid TÖR liikide koodid;
  • kaotati töötamise liigid “Töövõtu-,käsundusleping ravikindlustuseta” ja “Juhatuse liige ravikindlustuseta”.
 • Isikud – nüüd töötajate nimekirja avanemine nupu klikkimisel oluliselt kiirem.
 • Seaded > Muutuv häälestus > Keskmine palk: lisatud möödunud kvartali keskmise palga määr. Rapid kasutab keskmist palgamäära isapuhkuse maksimaalse summa arvestamisel.

Lisamoodul Personal täiendused

 • Isikud > isikukaart ekraanile > Prindi isikukaart – väljatrükile lisatud TÖRi number ja lepingu lõpetamise alus.
 • Kataloogid > Personaliarvestus > Töötamise lõpetamise alused:
  • lisatud uued kirjed – TLS §85 lg2 töötaja soovil (asendamine); TLS §88 lg3 töötajast tuleneval põhjusel; Muud põhjused (kasutatakse juhatuse liikme lepingu lõppemisel), Volikogu liikme volituste lõppemine ja teisi vähemkasutatavaid;
  • nimekirjas saab kirjeid järjestada TÕR-koodi järgi.