PALK 2016 november – detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Automaatselt lisatakse 2017. aasta uued maksumäärad ja miinimumpalk (määradest täpsemalt loe siin).
 • Palgakalkulaatorisse lisatud 2017. aasta maksumäärad.
 • Töökasud > töökäsk avatakse topeltklikiga ekraanile:

  • Uus võimalus – nupp “Lisa uus töökäsk olemasoleva andmetega”. Näiteks vajalik kui igal kuul arvestatakse mingit ühekordset tasu enam-vähem ühesugusele töötajate nimekirjale. Kui olemasolev töökäsk on eelmisest arvestuskuust, siis ka ridade alg- ja lõpukuupäevad kirjutatakse jooksvasse arvestuskuusse. (Uut töökäsku pole võimalik luua varasemast töökäsust, mis on loodud automaatselt programmi poolt eelnevatel arvestuskuudel.)
  • Töökäsu aktiivse rea taust helesinine. Kui avada hiire paremklikiga menüüst mõni lisategevus, siis kuvab ekraanile isiku arvestuskaardi. Siin päises on näha ka nupp “Ajalugu”, mida on võimalik nüüd kasutada.
 • Väljamaksed >
  • Nimekirjas väljamakse summa taust roosa, juhul kui väljamaksele pole veel koostatud maksekorraldusi panka.
  • Väljamakstavate summade arvutamine > peale arvutamist jääb väljamakse aken avatuks.
 • Kanded päevaraamatusse > Prindi: aruandele trükitakse ka projekti tähis (juhul kui riigiasutuse parameetreid pole kasutusel).
 • Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine > aruanne ekraanile > Koosta TSD aruandefail – täiendatud faili asukoha seadistamist ja avamist, et töö üle interneti oleks mugavam ja kiirem:
  • Kui kataloogi seadistus korra tehtud ja faili salvestuskoht olemas, siis kataloogide valiku akent ette ei anta.
  • Faili koostamise nupu kõrval link ‘Seadista asukoht’- võimalik seadistada või muuta faili salvestamise asukohta.
  • Kui faili asukohaks on seadistatud võrgurada, siis kataloogi ei avata, vaid antakse teade ekraanile „Aruandefail salvestatud <asukoht+nimetus> OK.“

Lisamoodul Statistika aruanded

 • Palgaaruanded > Statistika aruanded > Aruandel “Tervishoiutöötajad” uus vorm; osa veerge välja jäetud, veerus 8 eraldi märgitud terve kuu lapsehoolduspuhkusel olijad (1) ja teised terve kuu puudujad (2), veerus (5) lepinguline koormus terve kuu lapsehoolduspuhkusel olijatel 0.

Lisamoodul Personal täiendused

 • Kataloogid > Koolituse vormid – saab häälestada koolituspäeva nimetusi, et need viitaksid seotud arvestusliigile, millega koolituspäeva töökäsule kantakse. Näiteks kas koolitus keskmise töötasu säilitamisega või miinimumpalgaga või tasuta vmt. Nimetused tulevad nähtavale koolituse lisamise/muutmise vormil.