Miinimumpalk ja palgamaksud 2015

Töötasust arvestatavad maksud 

Alates 1. jaanuarist 2015 langevad mitmed palgamaksud.
Tulumaksu määraks saab 20% (seni oli 21%), alus: Tulumaksuseadus §4 ja tulumaksuvaba tulu on 154 eurot kuus (seni 144.-) ehk aastas 1848.-, alus: Tulumaksuseadus §23.
Töötuskindlustuse maksumääraks on tööandjal 0,8% (seni oli 1%) ja töövõtjal 1,6% (seni oli 2%), alus: VV määrus.
Pensionikindlustuse maksemäär ei muutunud: lähtuvalt isikust 2% või 3%, samamoodi kui aastal 2014.

Uued maksumäärad hakkavad kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2015 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. Uue maksemääraga maksed deklareeritakse esimest korda jaanuarikuu TSD-l, mille esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2015. Detsembrikuu TSD vormil, mille tähtaeg on 10.01.2015, deklareeritakse maksed vana määra järgi.

Alates 01.01.15 on tulumaksu määr 20%.
Tulumaksuvaba tulu 154 eurot kuus.
Töötuskindlustuse makse määr on tööandjal 0,8% ja töövõtjal 1,6%.


Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Seadusejärgselt ei või olla uue aasta sotsiaalmaksu kuumäär väiksem kui eelneva aasta 1. juulil kehtiv töötasu alammäär. Käesoleva aastal oli töötasu alammäär 355 eurot, sellelt arvestatav maks 117,15 (seni oli 320,- ja maks 105,60).
Alus: töötasu alammäär VV määrus , sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §21 ja 2015. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 10 (eelnõu läbis sel nädalal Riigikogus teise lugemise, lõpphääletus tulemas).

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse on 117,15 eurot.


Miinimumpalk
Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2015 seniselt 355 eurolt 390 eurole kuus. Alus: VV määrus. Miinimumpalga alammäär kehtib tekkepõhiselt alates 01.01.15, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
Tarkvara RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

 • Lapsepuhkuse päevatasu arvutamisel.
  Lapsepuhkuse päevatasu = 390 / ( 252/12) = 18,57. Loe veel >>
 • Õppepuhkus miinimumpalgalt.
  Kuni 15 kalendripäeva üks kord tasemekoolituse aja jooksul koolituse lõpetamiseks. Tasu arvestatakse töötasu riiklikult alammääralt. TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4. Loe edasi >>
 • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel.
  Loe edasi >>
Kuupalga alammäär on 390 eurot ja tunnitasu alammäär 2,34 eurot.
Lapsepuhkuse päevatasu 18,57.

RAPIDi püsiklient

Täiendused saate oma RAPIDisse nii:

 1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Uuendustega lisati uued maksemäärad teie arvutisse.