PALK 2014 oktoober – detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Teeme palgamaksude deklaratsiooni TSD uut vormi. Esimene tööversioon on valmis, mida täna testime.
  Uuel TSD vormil deklareeritakse väljamaksed arvestusliikide kaupa, seetõttu muutub programmis ka töötasude maksustamise protseduur. Töötasude maksustamisel võib tekkida paarisendine erinevus võrreldes seni kasutatud protseduuriga.
  Saadame kasutajatele aasta viimasel või uue aasta esimesel tööpäeval täpsema info ja juhistega uudiskirja.
 • Töökäsud > Lisa uus > Kui raamatupidaja sisestab puhkust, mille kestvus on läbi kahe kuu, siis lõppkuupäeva väljalt lahkudes tuleb teade ning programm lisab ise teise puhkuse rea nende kuupäevadega, mis jäävad teise kuusse. Vajalik juhul kui isikul säilitatakse puhkuse ajaks kuupalk ja seetõttu on erinevates kalendrikuudes erinev päevatasu.
 • Palgaaruanded >
  • Väljamaksed > Lisatud hüvitise saajate summad eraldi koondile.
   (Juba varem koostati koos töötasuga väljamakstavate hüvitise saajatele eraldi koondmaksekorraldus, mille selgituseks maksekorraldusel pandi kinnipidamisliigi (VM=3) nimetus.)
  • Kõik parameetrid > aruanne ekraanile > otsing: võimalik otsida ainult neid arvestusliike, millega toimub ka töötatud tundide arvestus (arvestusliik linnukesega ‘Kuutundidesse’).
   Vajalik võimalus kui soovitakse teada saada ühe osakonna või terve firma töötunde ühel või mitmel kuul kokku.
  • Kõik parameetrid > aruanne ekraanile > lisatud töötamise liigi veerg ja võimalus otsida selle järgi.
  • Aasta isikukaart: aruandele väljastatakse ka maht (tavaliselt on mahuks töötatud tunnid või päevad).
 • Kataloogid > Maksud: uuenduse protseduur lisab 2015. aasta maksumäärad (vaata uudiskirja siin).
 • Palgakalkulaator: lisatud 2015. aasta maksumäärad (vaata uudiskirja siin).
 • Seaded > Muutuv häälestus:
  • lisatud 2014. aasta I ja II kvartali keskmine töötasu. Vajalik isapuhkuse maksimaalse summa kontrollimiseks;
  • lisatud 2015. aasta miinimumpalk. Vajalik lapsepuhkuse päevatasu, miinimumpalgaga õppepuhkuse ja püsikinnipidamiste arvestamisel.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Personaliaruanded > Perekond: aruandesse lisatud osakond, kus töötaja töötab.

Lisamoodul Puhkused täiendused

 • Isikukaart > Puhkused > Puhkuste inventuur: kui raamatupidaja märgib linnukese “Kasutamata puhkusepäevade arvutamine töölepingu lõppemisel (päevad ühe komakohaga)”, siis ka väljatrükil saamata puhkepäevad ühe komakohaga.