Uus maksudeklaratsioon TSD 2015

Uus maksudeklaratsioon TSD 2015 

Alustame uut aastat töiste teemadega, sest 1. jaanuarist 2015 hakkasid kehtima olulised muudatused TSD maksudeklaratsioonis. Uue TSD aruande aluseks olevad tulumaksuseaduse muudatused võeti Riigikogus vastu 01.07.2014.

Jaanuaris tehtud väljamaksed deklareeritakse juba uuel vormil.

Suurimad muudatused seni kehtiva vormiga on lisadel 1 ja 2, kus maksusummad deklareeritakse väljamakseliikide kaupa. Uuel TSD lisa 1 on erinevaid väljamakseliike 56, vanal oli tululiike 21. Maksuvaba tulu tuleb nüüd siduda konkreetse väljamakseliigiga. Kui väljamakseliigile saab rakendada mitut maksuvaba tulu, siis tuleb need näidata eraldi ridadel. Varem väljamakstud summade tagastamise/tasaarvestamise deklareerimine hakkab toimuma eraldi tabelis 1b. Täpsemalt TSD muudatustest saate lugeda maksuameti veebis.

Uuel TSD vormil deklareeritakse väljamaksed ja kinnipeetud maksud
väljamakseliikide kaupa, seetõttu muutub
moodulis PALK ka töötasude maksustamise protseduur
.

Väljamakstavate summade maksustamisel uue TSD jaoks võib tekkida paarisendine erinevus võrreldes seni toiminud protseduuriga. Seega peate kindlasti uuendama tarkvara RAPID PALK versiooni enne detsembri palkade arvutamist, juhul kui summade väljamaks toimub jaanuaris.


RAPIDi püsiklient

Täiendused saate oma RAPIDisse nii:

 1. Tehke tavapärane versiooni uuendus moodulis RAPID ADMIN ja PALK.
 2. Versiooni uuendus lisas 2015. aasta maksumäärad RAPIDisse (kui te polnud uuendust teinud juba detsembris 2014).
 3. Versiooni uuendus lisas olemasolevatele arvestusliikidele uue TSD väljamakseliigi koodi lähtuvalt vana TSD tululiigist. Kontrollige need üle, sest kõigi liikide puhul ei ole üks-ühest seost! Näiteks:
  Toetus töötajale lapse sünni puhul tulumaksuvaba piirmäära ulatuses peaks olema uues TSD-s väljamakseliigiga 14 (mitte 10!);
  Palgatulu, töö välisriigis, Eesti A1/E101 – uus väljamakseliik on 11 (mitte 10!);
  Rendi- või üüritasu, va põllumajandusmaa renditulu – uus väljamakse-liik on 50 (varem oli tululiik „02″);
  Põllumajandusmaa renditulu – uus väljamakseliik on 56 (varem oli tululiik „02″). 
  Alates 01.01.15 lisatakse RAPIDis juba väljamakstavate summade ja maksude arvutamise ajal nende juurde ka TSD väljamakseliik. Uute väljamakseliikide kohta saate lugeda põhjalikumalt maksuameti veebis siin.
  RAPIDi näidis-arvestusliikide kirjeldused koos uute TSD väljamakseliikidega on siin.

 4. Edasi lisage töökäsud ja arvestage väljamakstavad summad samamoodi, kui seni olete teinud. Väljamakstavate summade ja maksude arvutamise ajal lisatakse nende juurde ka TSD väljamakseliik.
 5. Jaanuarikuu jooksul vaadake üle koormused kõigil isikutel, kelle töötamise liik on Tööleping, Tähtajaline tööleping või Avalik teenistus. Uuele TSD-le lisatakse osalise tööajaga töötavate isikute töökoormus (kahe komakoha täpsusega).