Uue TSD maksudeklaratsiooni esitamine maksuametile

Esimene uus TSD tuleb esitada jaanuaris 2015 tehtud töötasu väljamaksete kohta 10. veebruariks. E-maksuamet lubab uut TSD vastu võtta alates 9. veebruarist.

Suurimad muudatused uuel vormil on lisadel 1 ja 2, kus maksusummad deklareeritakse väljamakseliikide kaupa. Uuel TSD lisa 1 on erinevaid väljamakseliike 56, vanal oli tululiike 21. Maksuvaba tulu tuleb nüüd siduda konkreetse väljamakseliigiga. Varem väljamakstud summade tagastamise/tasaarvestamise deklareerimine hakkab toimuma eraldi tabelis 1b. Täpsemalt TSD muudatustest saate lugeda maksuameti veebis.


Tarkvaras RAPID PALK on valmis uus TSD
Lisa 1 – Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed,
Lisa 2 – Mitteresidendist isikutele tehtud väljamaksed ja
Lisa 4 – Erisoodustused.

Kuna uuel TSD-l deklareeritakse väljamaksed ja kinnipeetud maksud väljamakseliikide kaupa, siis muutus moodulis PALK ka töötasude maksustamise protseduur.


Uue TSD aruande esitamine maksuametile

 1. Tehke versiooni uuendus moodulis ADMIN ja PALK.
 2. 02.01.15 saatsime uue TSD kohta esimese uudiskirja, kus rääkisime tähelepanu vajavatest olulistest ettevalmistustest RAPIDis: töötajate koormus isikute andmetes ja väljamakseliigi tunnused arvestusliikides.
 3. Sotsiaalmaksu miinimumi kontroll.
  TSD-d saab koostada ainult suletud arvestuskuude väljamaksete kohta, sõltumata sellest kas palgapäev on arvestuskuul või järgneval kuul. Põhjuseks see, et arvestuskuu sulgemisel toimub nüüd tekkepõhine sotsiaalmaksu miinimumi kohustuse täitmise kontroll (alus: RM määrus nr 17 “Sotsiaalmaksu arvestamise ning sotsiaalmaksu andmete Sotsiaalkindlustusametile ja Eesti Haigekassale väljastamise kord”). Enne arvestuskuu sulgemist pole võimalik sotsiaalmaksu miinimumkohustust tekkepõhiselt kontrollida.
  Enne jaanuari TSD koostamist peate käivitama moodulis PALK kuu sulgemise protseduuri! Kui ettevõtte palgapäev on järgmise kuu algul, siis sulgege moodulis RAPID PALK arvestuskuu detsember 2014. Kui ettevõtte palgapäev on arvestuskuu viimastel päevadel, siis sulgege arvestuskuu jaanuar 2015.
  Käivitage RAPID PALK, klikkige nuppu Kanded päevaraamatusse ja edasi Koosta arvestuskuu dokumendid ja sulge kuu.
  Enne päevaraamatu kannete koostamist kontrollitakse sotsiaalmaksu miinimumi kohutuse täitmist. Kui leitakse, et mõnel isikul pole sotsiaalmaksu miinimum täidetud, siis kuvatakse vastav teade ekraanile.
 4. Koostage uus TSD aruanne.
  Klikkige peamenüüs nupul Palgaaruanded, edasi grupis Aruanded riigile nupul TSD koostamine. Väljamaksekuuks valige jaanuar 2015 ja siis nupp UUS! TSD koostamine.
  Programm koostab aruande ja kuvab selle ekraanile. TSD lisad 1a, 1b ja 2 on automaatselt täidetud palgaarvestusse sisestatud numbrite alusel.
 5. Kui ettevõttes tehakse erisoodustusi, siis täitke ka Lisa 4 – Erisoodustused.
  Siin olulisi muudatusi pole, lisandusid vaid lahtrite numbrid. Täitke vajalikud lahtrid samamoodi kui vanal TSD-l.
 6. TSD aruandefaili loomine.
  E-maksuamet hakkab uut TSD vastu võtma alates 9. veebruarist.
  Klikkige töölehel TSD. Vaadake üle maksude kokku summad. Seejärel vajutage nuppu Koosta TSD aruandefail. Aruandefail AAAA_KK__TSD_regnr.xml sisaldab maksudeklaratsiooni TSD koondaruannet ning lisasid 1a, 1b, 2 ja 4.
 7. Palgamaksude maksekorralduse koostamine.
  Töölehel TSD allosas valige kuupäev, raha seeria ja raha saaja. Seejärel klikkige nuppu Koosta maksude maksekorraldus.
 8. TSD aruande esitamine e-maksuametisse.
  Klikkige töölehel TSD nuppu Mine e-maksuametisse.
  Logige e-maksuametisse, valige vajalik firma ja Deklaratsioonid > TSD > 2015 > Lisa uus deklaratsioon > otsige üles nupp, millega saate TSD aruandefaili e-maksuametisse laadida.

Õnnitleme! Olete edukalt uue aruande esitanud.