Statistika aruanne „Töötasu struktuur“ kiiresti ja lihtsalt

Kui Teie ettevõtte peab esitama statistikaametile aruande „Töötasu struktuur 2014“, siis saate aruande koostada kiiresti ja lihtsalt moodulis RAPID PALK Statistika aruanded. Aruandesse kogutakse oktoobrikuu ja aasta andmed töötajatest, kes oktoobris 2014 töötasid töölepingu, teenistuslepingu või avaliku teenistuse seaduse alusel ning said selle eest tasu.

Aruande koostamiseks on vajalik RAPID PALK lisamoodul STATISTIKA ARUANDED. Selle lisamooduliga saate koostada statistika aruandeid „Palk 2015″, „Tööjõu liikumine ja vabad ametikohad 2015″ ning „Töötasu struktuur 2014″.

Tarkvaras RAPID PALK on valmis uuendatud
statistika aruanne TÖÖTASU STRUKTUUR 2014.

Aruande „Töötasu struktuur 2014″ koostamine

Loe juhendit siin >>