Läheneb puhkuste hooaeg

Aasta algul koostatakse ettevõttes puhkuste ajakava arvestades töötaja soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja huvidega. Puhkuste ajakava koostamise tähtaeg on 31. märts, alus TLS §69. Kui töötaja põhipuhkus on kantud puhkuste ajakavasse, on töötajal õigus kasutada puhkust selle kohaselt. Ajakava saab muuta üksnes poolte kokkuleppel.

Puhkusetasude arvestamine toimub tarkvaras RAPID peamooduliga PALK. Kasutamata ja kasutatud puhkuse-päevade arvestamine toimub lisamooduliga PALK PUHKUSED.
Kui puhkuste ajakava on koostatud, sisestage see RAPIDisse. Peale sisestamist trükkige paberile aruanne „Puhkuste ajakava”, millele koguge vajalikud allkirjad. Seejärel saatke RAPIDist töötajatele e-kirjaga teade puhkuse kinnitatud ajast.

Kuidas arvestatakse puhkuseid ja puhkusetasusid tarkvaras RAPID –
loe vastvalminud juhendist!

Põhipuhkus

Põhipuhkust antakse töötatud aja eest (TLS §68) st puhkuse saamine on sõltuvuses töötatud ajast ehk puhkust antakse tööpanuse eest.
Tööaeg on aeg, mil töötaja:

 • on kohustatud täitma oma tööülesandeid, mis on kindlaks määratud töölepingus,
 • allub tööandja juhtimisele ja kontrollile,
 • see aeg on kindlaks määratud kas seadusega, töölepinguga või tuleneb töökorralduse reeglitest.

Töötatud aja hulka arvestatakse ka haiguse ja puhkuse aeg.
Korralise puhkuse päevi ei teeni periood, kui töötaja viibis:

 • lapsehoolduspuhkusel,
 • ajateenistuses,
 • poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkusel,
 • tööluus.

Juhul kui põhipuhkuse kestus on 28 päeva, siis iga töötatud päev annab töötajale 28/365 puhkusepäeva.

Kuidas puhkusetasu arvutatakse?

Puhkusetasu arvutamiseks on 2 meetodit: säilitatakse puhkuse ajaks kokkulepitud kuupalk  või  arvutatakse kuue eelneva kuu kalendripäeva keskmine töötasu. Puhkusetasu arvutusmeetodid kehtestab Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”.
Puhkusetasu arvutamisel tuleb aluskuudeks valida arvutamise vajaduse tekke kuule eelnevad viimased 6 kuud, mille töötasu on töötajale sissenõutavaks muutunud ehk mille kokkulepitud palgapäevad on möödunud. Arvutamise vajaduse tekke kuuks on kuu, millal algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust.

Edasi lugege RAPIDi juhendist:

 • Kuidas puhkusetasu arvutatakse – erandjuhtumid ja meetodite selgitus
 • Seadistamine
 • Puhkuseõiguse lisamine töötajale
 • Puhkusetasu arvutamine RAPIDis
 • Puhkuse katkestamine ja puhkusetasu tagasiarvestus
 • Töövõimetuspensionäri lisapuhkus
 • Lapsepuhkused
 • Isapuhkus
 • Õppepuhkus
 • Koolitus
 • Kasutamata puhkuse hüvitamine
 • Puhkuste kasutamine

Puhkuste arvestamise juhendi leiate RAPIDi spikrist: käivitage RAPID PALK, vajutage klaviatuuril nuppu F1, valige Sisukord, edasi avage peatükk RAPID, Juhendid veebis ja grupis Peamoodul PALK valige juhend Puhkused ja puhkusetasud.

RAPIDi spikker