PALK 2014 juuli-september

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed >
  • kui isiku leping lõpeb arvestuskuul siis, kuvatakse töötaja nimi punase fondiga.
  • isikukaart ekraanile > Leping: kuvatakse riikliku tööaja normtundide juurde ka antud töötaja tööaja norm nädalas ja päevas.
  • isikukaart ekraanile > Pank,Auto > Isikliku sõiduauto kasutamine ametisõitudeks > Hüvitis sõidupäeviku alusel >
   alates 01.09.14 maksimaalne hüvitise määr on 335 eurot kuus ja ainult sõidupäeviku alusel.
   Kui kasutaja valib hüvitise kindlas summas (ilma sõidupäevikuta) ja alguskuupäev on hilisem kui 01.09.14, siis kuvatakse hoiatus.
 • Töökäsud > dokument ekraanil > dokumendi read:

  • sisestatud isiku nimi kuvatakse punase fondiga, juhul kui tema leping/lepe lõpeb arvestuskuul.
  • töötaja valimisel nimekirjast kuvatakse isiku nime järel ka lepingu/leppe lõppemise kuupäev, kui see on saabunud või saabumas arvestuskuul.
 • Väljamaksed > väljamakse ekraanil > Koosta maksekorraldused/Koosta kassadokumendid > Pangakoond/Kassakoond – võimalus seadistada aruandele kolm allkirjastaja kohta (varem oli kaks).

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Personaliaruanded > TÖR – Töötamise register: mitmesugused pisikesed täiendused.
 • Isikute andmed > isikukaart ekraanile > Perekond: saab märkida puudega lapse, juhul kui isik soovib kasutada puudega lapse vanema lisapuhkust. Vajalik aruande “Puhkused riigieelarvest” koostamiseks.

Lisamoodul Puhkused täiendused

 • Lisa puhkus: kui palgaarvestaja märgib puhkuseavaldusele linnukese ‘Puhkusetasu väljamaksmine palgapäeval’, siis see töötaja soov salvestatakse. Puhkuste import töökäsule (Töökäsud > Arvestused püsiandmetelt > Puhkusetasud) teeb eraldi töökäsud palgapäeval maksmiseks ja kohe maksmiseks puhkustele lähtuvalt töötaja sooviavaldusest.