Isikliku sõiduauto hüvitis alates 01.09.2014

Töötaja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine alates 01.09.2014

Alates 1. septembrist kaob võimalus maksta töötajale ja juhatuse liikmele isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest maksuvabalt hüvitist 64 eurot ilma sõitude kohta arvestust pidamata.
Sõiduauto kasutamise maksuvaba hüvitist võib maksta ainult sõidupäeviku alusel, mida on peetud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras. Hüvitise summaks on kuni 0,3 eurot töösõidu ühe kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus. (Kuni 01.09.2014 oli maksimaalne võimalik hüvitatav summa 256 eurot kuus. Hüvitise määr 0,3 eurot sõidetud kilomeetri kohta jäi samaks.)
Hüvitise maksmisel peab järgima vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korda: Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isiku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord (VV määrus nr 164 14.07.2006, redaktsiooni jõustumine 01.09.2014).

 

  Alates 1. septembrist on võimalik maksta maksuvabalt hüvitist
isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest
ainult sõidupäeviku alusel.

  
Kuidas koostada RAPIDis juhatuse otsus isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks? 

Hüvitise maksmiseks peab olema vormistatud tööandja kirjalik otsus. Tarkvaras RAPID PALK saate lihtsalt ja kiiresti koostada ettevõtte juhatuse otsuse töötajale isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks.
Uuendage RAPID tavapäraselt: käivitage RAPID ADMIN > Uus versioon.
Seejärel uuendage RAPID PALK: käivitage RAPID PALK > Seaded > Uus versioon .

Käivitage RAPID PALK, edasi klikkige peamenüüs nuppu Isikute andmed. Avanenud isikute nimekirjas otsige üles vajalik töötaja ja avage topeltklikiga isikukaart, valige tööleht Pank,Auto.

 

PankAuto

Täitke Sõidu eesmärk ja Sõiduauto reg.nr.
Valige Hüvitis sõidupäeviku alusel.
Programm täidab hüvitise määra kilomeetri hinnaga, mis on seadistatud arvestuste liikidesse. (RAPID PALK > Arvestuste liigid > Isikliku sõiduauto hüvitis päeviku alusel > Hind.)
Sõidupäeviku alusel on maksuvaba hüvitis kuni 0,3 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Piirmäärasid ületavad hüvitise summad loetakse erisoodustuseks.
Sisestage Periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse. Otsuse võib teha ka pikema perioodi kohta kui üks kalendrikuu.
Valige tööandjat esindav isik, kes otsuse allkirjastab.
Linnuke Töötaja kinnitus märkige soovi korral.
Lõpuks klikkige nuppu Prindi.
Kõik sisestatud andmed salvestuvad, et järgmise otsuse koostamine sujuks veelgi kiiremini.

Juhul kui vormistate otsust tagantjärgi, enne 01.09.14 makstud sõidupäevikuta hüvitise kohta, siis valige liigiks Hüvitis kindlas summas. (Hüvitatav määraks oli kuni 31.08.14 64 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku ja ühe sõiduauto kohta.) Valige ka linnuke Töötaja kinnitus.

Sõiduauto ei pea olema kasutaja isiklikus omanduses, kuid töötajal tuleb tõendada selle kasutusõigus. Kasutamisõigus on fikseeritud kas sõiduki registreerimistunnistusel või omaniku koostatud volikirjas. Tööandja hüvitise maksmise otsusele lisatakse sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia, välja arvatud juhul, kui selles esitatud andmed ei ole võrreldes eelmisel korral esitatuga muutunud.

Printige otsus. Kui olete paberivaba asjaajamise poolt, siis salvestage otsus pdf-failiks (kasutades pdf-printerit) ja lisage sellele digiallkiri. Allkirjastatud otsus salvestage tarkvarasse RAPID PALK isiku dokumentide juurde: Isikute andmed > isikukaart ekraanile > Dokument > Sisestage.

Tööandja, kes on kalendriaasta jooksul teinud füüsilisele isikule selle määruse alusel auto kasutamise eest hüvitise väljamakseid, on kohustatud järgneva aasta 10. aprilliks esitama deklaratsiooni INF14. Ka selle deklaratsiooni saate koostada majandustarkvara RAPID moodulis PALK.


Hüvitise maksmise tingimustest saab täpsemalt lugeda maksuameti juhendis Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad ja Muudatused alates 01.09.14 hüvitise maksmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest