Töötamise register tarkvaras RAPID

Töötamise register tarkvaras RAPID   

1. juulil 2014 jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, millega loodi maksuameti juures töötamise register. Senine töötajate registreerimine haigekassa süsteemis lõpetati 30. juunil. Haigekassa andmed kanti automaatselt üle uude registrisse. Alates juulist enam töötaja andmeid haigekassasse sisestama ei pea.

Töötamise alustamisel kantakse töötaja andmed registrisse kuni 3 kuud enne tööle asumist, aga hiljemalt enne töötaja faktilist tööle asumist.
Töötamise alustamisel on registrisse kantavad andmed: töötaja isikukood, töötamise liik, lepingu tähis ja töötamise alguse kuupäev. Töötamise registrisse tuleb kanda ka pensionäridest töötajad, keda varem tihti haigekassas ei registreeritud. Lisaks isikud, kes töötavad võlaõigusliku lepinguga (käsundus- või töövõtuleping), ebaregulaarset tasu saavad juhatuse liikmed ja äriühingus töötavad vabatahtlikud. Registrisse kantud isiku lepingule omistatakse unikaalne registrikande number.

Töötamise peatumine tuleb kanda registrisse 10 päeva jooksul. Peatumise puhul kantakse registrisse peatumise algus- ja lõpukuupäev ning peatumise alus. Töötamine peatub näiteks lapsehoolduspuhkuse või ajateenistuse perioodiks.

Töötamise lõpetamine tuleb kanda registrisse 10 päeva jooksul. Lõpetamise puhul kantakse registrisse töötamise lõpetamise kuupäev ja alus, mis viitab seaduse paragrahvile ja alampunktile.

Põhjalikumalt saate lugeda Töötamise registrist (lühidalt TÖR) maksuameti veebis siin.

Majandustarkvaras RAPID suhtleb töötamise registriga moodul RAPID PERSONAL.

 

  Kui teie ettevõttes on üle 5 töötaja, siis kasutage moodulit RAPID PERSONAL suhtlemiseks Töötamise registriga.

Kui te ei kasuta moodulit RAPID PERSONAL, siis teete ebaotstarbekat andmete topeltsisestust: esmalt RAPIDisse, siis e-maksuameti keskkonnas Töötamise registrisse. Kui teie ettevõttes on üle 5 töötaja ja Te veel ei kasuta moodulit RAPID PERSONAL, siis palun küsige meilt seda!

Alustage toimetamist RAPIDis Töötamise registriga kolme üksteisele järgneva sammuna:

1. Töötamise registri ettevalmistustööd.
Töötamise register nõuab tööandjalt täpsemaid andmeid töötavate isikute kohta, seega on vaja RAPIDis isikute andmeid veidi täiendada.
2. Kuidas kiiresti ja lihtsalt kontrollida kas kõik töötajad on registris?
Maksuamet kandis automaatselt haigekassas registreeritud töötajad 30. juuni õhtul töötamise registrisse. RAPID pakub võimaluse lihtsalt ja kiiresti kontrollida kas kõik töötajad on töötamise registris.
3. Kuidas kanda paari hiireklikiga töötamise registrisse kõik töötajad, keda seal veel pole?
1. juulil puuduvad töötamise registrist töötajad, kes ei ole soovinud ravikindlustust: võlaõigusliku lepinguga isikud, püsitasudeta juhatuse liikmed ja vabatahtlikud. Sellised töötajad peab nüüd lisama töötamise registrisse.

Loe juhendit siin >>

NB! Kui teie ettevõttes on töötajate arv 5 või vähem ja stabiilne, siis võite toimetada töötamise registriga otse e-maksuametis. Viie või vähema töötaja puhul mooduli RAPID PERSONAL kasutamine ei anna olulist tööaja kokkuhoidu. Samas võite ka kasutada moodulit RAPID PERSONAL.