PALK 2014 aprill – juuni

Peamoodul PALK uuendused

 • Täiendused Töötamise registri jaoks:
  Isikute andmed > isiku kaart ekraanile >

  • tööleht Isiklikud andmed: uus väli Kodakondsus;
   välismaalastel märkige ka elamisloa info ja vajadusel töökoha asukoht.
  • tööleht Leping: väli ‘Töölepingu tüüp’ on asendatud väljaga Töötamise liik;
   Kui kasutaja lisab töötajale uue lepingu ja valib töötamise liigiks Töövõtu- või käsundusleping ravikindluseta või Juhatuse liige ravikindluseta, siis programm võtab automaatselt maha sotsiaalmaksu miinimumi kohustustuse ja tulumaksuvaba miinimumi arvestamise tunnuse.
  • tööleht Leping: uus väli TÖR, kuhu salvestatakse isiku Töötamise registri number.
   Kui Töötamise registri number on salvestatud, siis ei saa enam muuta Töötamise liiki, lepingu numbrit ega tööle asumise aega.
 • Isikute andmed >
  • Otsing: töötamise liike saab valida linnukestega, seega saab otsinguks valida suvalise kombinatsiooni töötamise liikidest.
  • Lisa uus isik / Lisa uus leping > väli Lepingu number: programm pakub automaatselt ette uut numbrit antud Töötamise liigis. Igal töötamise liigil on oma numeratsioon.
   Kui kasutaja sisestab ise lepingu numbri, siis programm kontrollib numbri kordumatust (TÖRis peab igal lepingul antud liigis olema unikaalne tähis). 
 • Kataloogid > uus tabel Töötamise liigid: pakub võimaluse registreerida Töötamise registris isikute töötamine liikide kaupa; sisaldab kõiki TÖRis nõutavaid töötamise liike ja üht mittetöötamise liiki – rendi, hüvitise või muu mittetöise tasu saaja.
 • Palgaaruanded >
  • Kõik parameetrid > aruanne ekraanile: lisatud puudumiste kuupäevad.
  • Palgasedelid: võimalik trükkida sedelile ka projekti kood ja nimetus, mille eest töötasu isikule arvestati.
   (Vajalik eelnev seadistus: PALK > Seaded > Üldparameetrid: Palgasedeli ridade kirjeldus.)
 • Arvestuskaardid > isiku arvestuskaart ekraanile > Ajalugu: täiendatud aruande ekraanivormi ja lisatud puudumiste kuupäevad. 
 • Arvestuste liigid: Puudumistele, mille alusel tekib töölepingu peatumine (Lapsehoolduspuhkus, Aja- ja asendusteenistus, Tasustamata puhkus (kestvusega üle 1 kalendrikuu) ning Muu peatumine), on lisatud tunnus Töötamise registri jaoks. Alates 01.07.14 peab töölepingu peatumise registreerima Töötamise registris. 
 • Kanded päevaraamatusse: kui palga kinnipidamiste arvestusliigi juures puudub klient (väärtuseks on .NULL.), siis nüüd teatakse kasutajale parameetri puudumisest. Varem sellisele kinnipidamisele lausendit ei koostatud.

Lisamoodul PERSONAL

 • Personaliaruanded: uus nupp TÖR – Töötamise register – personali liikumise aruanded:
  • Lisa uus aruanne – 
   protseduur koostab uue aruande personali liikumistest, mida varasemates aruannetes pole:

   • töötajad, kes veel registrisse kandmata;
   • töö peatumised;
   • töö lõppemised.
   • Kui koostatud aruandes on punased read, siis on neis kannetes andmeid puudu (vaadake lahtrit ‘Märkus’) – lisage need.
   • Kui kõik kanded õiged, siis klikkige nuppu ‘Koosta TÖR kannete fail‘ ja laadige see e-maksuameti keskkonnas Töötamise registrisse.
  • Aruannete nimekirja päises nupud:
   • Töötamise registrikande numbrite import csv-failist – vajalik kui võtsite lühikese perioodi jooksul tööle korraga palju inimesi. Näiteks hooajalisele müügitööle.
    Esmalt koostage e-maksuametis csv-fail registrikande numbritega;
    seejärel importige see;
    protseduur lisab töötajatele (isikukoodi järgi) TÖR-koodid;
    koodid on vajalikud tulevikus töö peatumise või lõppemise info saatmiseks e-maksuameti Töötamise registrisse.

   • Kõik kanded – võimalik vaadata kõiki personali liikumise kandeid ja millises aruandes see kajastub.
 • Kataloogid > Personaliarvestus > uus nupp Töötamise lõpetamise alused – kataloog töölepingu lõpetamise põhjustest koos viitega Töölepingu- või muu seaduse vastavale §-le. Kataloog on juba infoga täidetud, operaator ise ei pea seda infot lisama.
 • Isikute andmed >
  • Isikukaart ekraanile > tööleht Tööleping: töölepingu lõpetamise kuupäeva juurde saab valida kataloogist lõpetamise aluse. Lisaks säilib võimalus sisestada lõpetamise juurde lisainfot vaba tekstina.
  • Otsing: võimalus otsida lõppenud töölepinguid lõpetamise aluse järgi.
 • Personaliaruanded > Koosseisude täituvus > aruanne ekraanile: operaatoril võimalus koostada aruannet ka varasemate kuupäevade seisuga.

Lisamoodul Statistika aruanded

 • Uus aruanne Tööjõu liikumine: ametikohtade ja vabade ametikohtade arv, tööle tulijad ja lahkujad.


täiendatud 22.07.2014.