Töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksmise otsus

Tööülesannete täitmisel töötaja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine 

Tööandja saab maksta maksuvaba hüvitist töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele isikliku sõiduauto kasutamisel tööalaste sõitude puhul. Hüvitise maksmisel peab järgima vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korda: Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isiku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord (VV määrus nr 164 14.07.2006). Hüvitise maksmiseks peab olema eelnevalt vormistatud tööandja kirjalik otsus.
Nüüd on tarkvaras RAPID PALK võimalus lihtsalt ja kiiresti koostada ettevõtte juhatuse kirjalik otsus töötajale isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks.

 

  Kui töötaja kasutab isiklikku sõiduautot töösõitudeks,
saab tööandja hüvitada auto kasutamise kulud maksuvabalt
VV määruse tingimustel.

  
Kuidas koostada RAPIDis juhatuse otsus isikliku sõiduauto hüvitise maksmiseks? 

Käivitage RAPID PALK, edasi klikkige peamenüüs nuppu Isikute andmed. Avanenud isikute nimekirjas otsige üles vajalik töötaja ja avage topeltklikiga isikukaart, valige tööleht Pank,Auto.

Avanenud tabelis ISIKLIKU SÕIDUAUTO KASUTAMINE AMETISÕITUDEKS täitke esmalt väli Sõidu eesmärk. Näiteks “Sõidu eesmärk lähtuvalt töötaja ametijuhendist: klientide teenindamine väljakutsel ja tööalastel koolitustel osalemine.”

Järgmisena Sõiduauto reg.nr. – auto ei pea olema kasutaja isiklikus omanduses, kuid töötajal tuleb tõendada selle kasutusõigus. Kasutamisõigus on fikseeritud kas sõiduki registreerimistunnistusel või omaniku koostatud volikirjas. Nimetatud dokumendi koopia lisatakse tööandja otsusele.

Valige kas hüvitist makstakse kindlas summas või sõidupäeviku alusel. Programm täidab hüvitise määra numbritega, mis on seadistatud arvestusliikidesse.
20.mail 2014 kehtiva määruse alusel on piirmäärad:

  1. sõidupäevikuta hüvitise määr kuni 64 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku ja ühe sõiduauto kohta.
  2. sõidupäeviku alusel kuni 0,30 eurot ühe sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 256 eurot kalendrikuus ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta.

Piirmäärasid ületavad hüvitise summad loetakse erisoodustuseks. Kui valitsus peaks muutma hüvitatava summa piirmäärasid, siis saate ise muuta vastavad numbrid arvestusliigi seadistamise juures.

Järgmisena sisestage Periood, mille jooksul tehtud sõite hüvitatakse. Otsuse võib teha ka pikema perioodi kohta kui üks kalendrikuu.
Valige tööandjat esindav isik, kes otsuse allkirjastab.
Märkige linnuke Töötaja kinnitus kui hüvitist makstakse sõidupäevikut pidamata ja töötaja ei saa teiselt tööandjalt sama maksuvaba hüvitist (nende kuude kohta).
Kõik sisestatud andmed säilivad, et isikule järgmise otsuse koostamine sujuks veelgi kiiremini.

Printige otsus. Kui olete paberivaba asjaajamise poolt, siis salvestage otsus pdf-failiks (kasutades pdf-printerit) ja lisage sellele digiallkiri. Allkirjastatud otsus salvestage tarkvarasse RAPID PALK isiku dokumentide juurde: Isikute andmed > isikukaart ekraanile > Dokument > Lisa.

Tööandja, kes on kalendriaasta jooksul teinud füüsilisele isikule selle määruse alusel auto kasutamise eest hüvitise väljamakseid, on kohustatud järgneva aasta 10. aprilliks esitama deklaratsiooni INF 14. Ka selle deklaratsiooni saate koostada majandustarkvara RAPID moodulis PALK.


Hüvitise maksmise tingimustest saab täpsemalt lugeda maksuameti juhendis Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmise tingimused ja hüvitise piirmäärad