PALK 2014 jaanuar – märts

Peamoodul PALK uuendused

 • RAPID PALK tarkvara läks üle SEPA-le Loe ülemineku juhendit siin >>
 • Isiklikud andmed > isikukaart ekraanile:
  • uus väli Kodakondsus.
  • tööleht Pank, Auto: uus ‘Isikliku sõiduauto kasutamine ametisõitudeks’
   Võimalus kiiresti ja lihtsalt koostada ning trükkida ettevõtte juhatuse otsus hüvitise maksmiseks.
   Täitke valik hüvitise maksmiseks – kas hüvitis kindlas summas või sõidupäeviku alusel, lisaks sõiduauto reg.number, sõidu eesmärk, periood, valige otsuse allkirjastaja ning vastavalt vajadusele töötaja kinnitus. Klikkige printeri nuppu. Vastavalt soovile koostage pdf-fail, mis allkirjastatakse digitaalselt või printige paberile.
   Hüvitise määrad (kindel summa või kilomeetri hüvitis) seadistatakse arvestusliikides.
  • tööleht Kinnipidamised: kogutud summa peal hiire topeltklikk avab teadete vormi, kus kinnipeetud summad töökäskude kaupa.
 • Töökäsud > Arvestused püsiandmetelt: kui püsiandmetesse on lisatud isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis, siis protseduur lisab automaatselt töökäsule ka sõiduauto registri numbri. 
 • Palgakalkulaator: lisatud 2014. aasta maksumäärad.
 • Väljamaksed > Väljamakse ekraanil > Koosta maksekorraldused panka – täiendatud ISO-sõnumi formaati internetipankade jaoks.
 • Palgaaruanded:
  • aruannetes arveldusarve asendatud IBAN-kontoga.
  • Aruanded riigile > TSD, Lisa2 – täiendatud mitteresidendist isiku residentriigi 3-kohalise koodiga;
   Kood võetakse TSD jaoks Riikide kataloogist.
  • Igakuised koondid > Tasude ja maksude koond – täiendatud vormiga ‘Maatriks kuude lõikes Excelisse’.
  • Aruanded riigile > Puhkused riigieelarvest: parandatud viga, mis tekkis kaksikute puhul võetud lapsepuhkusega.
 • Kataloogid > Lisatud kataloog Riigid, mida varem sai kasutada ainult moodulis Finants.
  Riigil uus tunnus TSD-kood – see on ISO-standardi järgi 3-kohaline kood riigile, kellega Eestil on kehtiv tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping. Riikide loetelu, 2014, maksuameti veebis >>
 • Seaded > Muutuv häälestus: lisatud 2013 aasta IV kvartali keskmine töötasu. Vajalik isapuhkuse maksimaalse määra kontrollimiseks.

Lisamoodul Statistika aruanded

 • Uus aruanne “Tervishoiutöötajad”.

Lisamoodul PUHKUSED

 • Lisatud kiirotsing töötaja nime järgi.
 • Täiendatud puhkuse sisestamise vormi võimalusega valida kuupäevi kalendrist.

Lisatud 10.02.2014.
Täiendatud 14.04.2014.