PALK 2013 oktoober – detsember (täiendatud 31.12)

Peamoodul PALK uuendused

RAPID PALK tarkvara on valmis SEPA-ks Loe ülemineku juhendit siin >>

 • Kataloogid > Maksud: versiooni uuendamise protseduur lisab
  • uue maksuliigi Pensionikindlustus 3%, mis kehtib alates 01.01.2014;
  • lisab sotsiaalmaksu miinimummäära 320 eurot, mis kehtib alates 01.01.2014.
 • Isikute andmed > PK kontroll – pensionikindlustuse (II samba) automaatne kontroll:
  • automaatselt kontrollitakse kõigi töötajate pensionikindlustuse (II samba) maksemäära – kas 2% või 3%;
  • kui töötaja on teinud vabatahtliku avalduse pk maksemäära tõstmiseks 3%-le, siis korrigeerib programm isiku andmetes pk maksemääraks 3% perioodiks 01.01.2014 kuni 31.12.2017;
  • pensionikindlustuse kõrgendatud maks peetakse kinni töötajale makstavatelt tasudelt kassapõhiselt, st alates 01.01.2014 väljamakstavatelt tasudelt.
 • Seaded > Muutuv häälestus: miinimumpalk 355.- alates 01.01.2014;
 • Isikute andmed >  isiku kaart ekraanile:
  • tööleht ‘Panga andmed’: isiku arveldusarve number on automaatselt muudetud uueks 20-kohaliseks IBAN-kontoks;
  • kui mingil põhjusel RAPIDi uuenduse protseduur automaatselt ei arvutanud töötajate kontosid IBAN-iks, siis saate selle protseduuri käivitada: RAPID PALK > Seaded > Arvuta IBANid;
  • programm kontrollib kasutaja poolt sisestatava IBAN konto vastavust reeglitele;
  • töölepingu sõlmimise jm kuupäevi saab valida kalendrist.
 • Väljamaksed > üks väljamakse ekraanile > Koosta maksekorraldused panka:
  Palgamaksete maksekorralduste failid toimivad nii uutes sõnumiformaatides (xml), kui ka vanades (txt).

 • Arvestuskaardid > Isikukaart ekraanil > Lausendid > lisatud veerg ‘Konto nimetus’.
 • Töökäsud > Töökäsu dokument ekraanil > Prindi/ Prindi eelvaade: täiendatud väljatrükki: uus veerg ‘Objekt/hind’  – Kui objekt olemas, siis trükitakse see, muidu hind.
 • Väljamaksed: võimalus käibelt maha võetud väljamakseid uuesti käibele märkida.
 • Palgaaruanded > Palgasedelid: võimalus seadistada palgasedeli väljatrükile tekst, mille kasutaja sisestas töökäsu reale info väljale.
 • Seaded >
  • Muutuv häälestus: lisatud 2014 aasta uus miinimumpalk 355 eurot.
  • Muutuv häälestus: lisatud 2013 aasta III kvaratali keskmine töötasu 930 eurot. Vajalik isapuhkuse maksimaalse määra kontrollimiseks.
  • Muutuv häälestus: lisatud 2013 aasta II kvaratali keskmine töötasu 976 eurot. Vajalik isapuhkuse maksimaalse määra kontrollimiseks.
  • Püsiandmete import > võimalus importida korduvalt uute isikute andmeid; varem juba imporditud isikud jäetakse välja.

Lisamoodul PUHKUSED

 • Puhkused-> Lisa uus puhkus/ korrigeeri olemasolevat:
  peale puhkuste ajakava kinnitamist saab saata töötajale e-kirjaga teate puhkuse ajast.
  ———————————————
  Tere, ‘töötaja nimi’
  annan teada, et puhkuste ajakavaga on kinnitatud Sinu puhkuse ajaks 2013. aastal:

  puhkuse algus 22.07.2013,
  lõpp 22.08.2013,
  kokku 31 päeva.

  ‘personalitöötaja ja tööandja andmed’
  ——————————————–