Miinimumpalk ja palgamaksud 2014

Töötasu alammäär 

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2014 seniselt 320 eurolt 355 eurole kuus.
Alus: Töötasu alammäära kehtestamine (VV määrus 28.11.2013 nr 166).
Tarkvara RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:

 • Lapsepuhkuse päevatasu arvutamisel.
  Lapsepuhkuse päevatasu = 355 / ( 251/12) = 16,97. Loe veel >>
 • Õppepuhkus miinimumpalgalt.
  Kuni 15 kalendripäeva üks kord tasemekoolituse aja jooksul koolituse lõpetamiseks. Tasu arvestatakse töötasu riiklikult alammääralt. TLS §67 ja Täiskasvanute koolituse seadus §8 lg4. Loe edasi >>
 • Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel.
  Loe edasi >>
Kuutasu alammäär on 355 eurot ja tunnitasu alammäär 2,13 eurot.


Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Sotsiaalmaksu alammäär kerkib 1. jaanuarist 2014 seniselt 95,70 eurolt 105,60 eurole kuus.
Seadusejärgselt ei või olla uue aasta sotsiaalmaksu kuumäär väiksem kui eelneva aasta 1. juulil kehtiv töötasu alammäär. Käesoleval aastal oli töötasu alammäär 320 eurot, sellelt arvestatav maks 105,60 (seni oli 290.00 ja maks 95,70).
Alus: töötasu alammäär Vabariigi Valitsuse määrus 10.01.2013 nr 6 , sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §21 ja 2014. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 10 (05.12.13 veel vastu võtmata) .
Uus sotsiaalmaksu vähim maksemäär hakkab kehtima kassapõhiselt alates 01.01.2014 tehtud väljamaksetele, olenemata sellest, millise perioodi eest väljamakse tehakse. See tähendab, et detsembrikuu TSD vormil, mille tähtaeg on 10.01.2014, deklareeritakse maksed senise määra järgi. Uue maksemääraga sotsiaalmaksed deklareeritakse esimest korda jaanuarikuu TSD-l, mille esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2014.

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse on 105,60 eurot.


Pensionikindlustus

Alates jaanuarist 2014 võib pensionikindlustuse maksemäär olla kas 2% või 3% lähtuvalt isiku avaldusest pensioni keskregistrisse. Seega tuleb raamatupidajatel nüüd tähelepanelik olla ja kontrollida, kas isikul tuleb alates jaanuarist 2014 kogumispensionimaksena kinni pidada 2% või hoopis 3%. Kõrgendatud maksemäär 3% kehtib vastava avalduse teinud töötajatel aastatel 2014-2017.
Pensionikindlustus peetakse kinni töötajale makstavatelt tasudelt kassapõhiselt, st alates 01.01.2014 väljamakstavatelt tasudelt.

Pensionikindlustuse maksemäär on 2% või 3% lähtuvalt isiku avaldusest.


Töötuskindlustus

Töötuskindlustuse maksemäärad jättis valitsus muutmata: tööandjatel 1% ja töövõtjatel 2%.


Täiendused seadistage RAPIDisse järgnevalt:

RAPIDi püsiklient

 1. Käivitage RAPID ADMIN, edasi Uus verisoon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
 2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded ja Uus verisoon: tehke tavapärane versiooni uuendus.
 3. Uuendustega lisati uued maksemäärad teie arvutisse.