MIINIMUMPALK JA MAKSUD 2021

Tulumaks ja töötuskindlustusmaksud 

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2021. aastal ei muutu.
Aastal 2021 on tulumaksu määr 20%, sama kui oli eelmisel aastal.
Tulumaksuvaba summa on kuni 500 eurot (endine) ja sõltub töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 500 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot, arvutatakse kuu tulumaksuvaba summa järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200). Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole. Loe ka varasemat uudiskirja siin.

Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjale 0,8% ja töötajale 1,6%, alus: VV määrus. Ei muutunud.

Aastal 2021 on tulumaksu määr 20%.
Tulumaksuvaba summa on kuni 500 eurot, sõltuvalt isiku sissetulekust.
Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%.  .  

Pensionikindlustus

Pensionikindlustuse maksemäär on 2% (endine). Nüüd on pensionikindlustuse kohustuslikkus isikute lõikes erinev, lähtuvalt tema sooviavaldusest.

  • Alates 01.12.2020 tehtud väljamaksetelt peatus pensionikindlustuse 2% kinnipidamine töötajate puhul, kes esitasid sissemaksete ajutise katkestamise avalduse 2020 oktoobris. 2% makse kinnipidamine peatus perioodiks 01.12.2020–31.08.2021.
  • Alates 01.01.2021 lõpeb pensionikindlustuse 2% kinnipidamine pensioniikka jõudnud töötajate puhul, kellel algasid kogumispensioni väljamaksed 2020. aastal. Vanaduspensioniea piiri ületanud töötajatel, kes jätkavad töötamist ning ei alusta kogumispensioni väljamaksete saamisega, toimub kogumispensioni arvestamine edasi üldistel alustel.
  • Alates 01.01.2021 algab pensionikindlustuse 2% kinnipidamine 2020. aastal 18-aastaseks saanud töötajatel (kui nad ei ole esitanud 2020. aasta oktoobris sissemaksete ajutise katkestamise avaldust).
  • Alates 01.01.2021 algab pensionikindlustuse 2% kinnipidamine 1970.–1982. aastal sündinud töötajate puhul, kes esitasid 2020. aasta jaanuarist kuni novembrini II sambaga vabatahtlikult liitumise avalduse.
  • Alates 01.09.2021 lõpeb pensionikindlustuse 2% kinnipidamine töötajate puhul, kes esitavad 2021. aasta jaanuarist kuni märtsini II sambast lahkumise avalduse.

Seoses sellega tuleb raamatupidajatel Pensionikeskusest kontrollida 2021. aasta jaanuaris (enne palga väljamakset) ja augustis kõik oma töötajad, et teha kindlaks, kellel tuleb makset kinni pidada ja kellel mitte.

Pensionikindlustuse maksemäär on 2%.
Pensionikindlustuse kinnipidamise kohustus on isikute lõikes erinev ja
võib 2021. aasta jooksul muutuda.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Alus: Sotsiaalmaksuseaduse §7
Sotsiaalmaksu vähim kuumakse tuleneb eelneva aasta 1. juulil kehtivast töötasu alammäärast. 2020. aastal oli töötasu alammäär 584 eurot, sellelt arvestatav maks määras 33% on 192,72 eurot (seni oli 540 ja maks 178,20). Alus: Töötasu alammäär VV määrus, sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §2(1) ja 2021. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 7


Aastal 2021 on
sotsiaalmaksu miinimumkohustus 192,72 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.
.

Miinimumpalk

Kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral on 584 eurot. Alus: VV määrus. See on sama kui oli aastal 2020.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:
•    Lapsepuhkus.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse miinimumpalga alusel aasta keskmine tööpäeva tasu, alates 01.01.2021:  584 / 254 * 12 = 27,59.
Loe veel >>
•    Õppepuhkus miinimumpalgalt. Loe edasi >>
•    Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>


Kuupalga alammäär on 584 eurot ja
tunnitasu alammäär 3,48 eurot.
Aastal 2021 on lapsepuhkuse päevatasu 27,59.
  . 

Dividendide tulumaks

Dividendide tulumaksu arvutamisel on kaks võimalikku määra (samamoodi kui aastal 2020):

  • regulaarselt makstavate dividendide tulumaksu soodusmäär on 14/86. Kui soodusmääraga makstakse dividende füüsilisele isikule, siis peetakse täiendavalt kinni üksikisiku tulumaks 7%.
  • ülejäänud juhtudel (mitteregulaarsed dividendid) on tulumaksu määr 20/80.
Aastal 2021 on dividendide tulumaks 20/80.
Regulaarsete dividendide tulumaksu soodusmäär 14/86.
Täiendav üksikisiku tulumaks soodusmääraga maksustatud dividendidel 7%.

Elatusmiinimum

Statistikaamet avaldab 2021 aasta jaanuaris arvestusliku elatusmiinimumi uue määra, mis on vajalik kohtutäiturile töötasust kinnipidamiste arvutamisel. Aastal 2020 oli arvestuslik elatusmiinimumi summa 221,36 eurot.

Täiendatud 2021.01.29: arvestuslik elatusmiinimum on 220,48 eurot. Alus: Statistikaameti andmed.


RAPIDi püsiklient

  1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Nüüd on uued 2021-nda aasta maksumäärad Teie tarkvaras RAPID PALK olemas.

Tähelepanu!

2021. aasta esimestel tööpäevadel moodulit PALK käivitades toimub automaatne pensionikindlustuse kontroll – internetist riiklikust pensionikeskusest kontrollitakse kas uuel aastal on muutusi töötajate pensionikindlustuses.