PALK 2020 detsember

Peamoodul PALK täiendused

 • Riigikogu võttis vastu seaduse muudatuse, millega väheneb töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel senise kolme päeva asemel ühele päevale ja tööandja hakkab tasuma varasema viie päeva asemel järgneva nelja päeva eest. Haigekassa kompenseerib haigushüvitise kulud alates kuuendast haigestumise päevast. Uus haiguslehtedega seonduv regulatsioon rakendub ainult 1. jaanuarist kuni 30. aprillini 2021. aastal väljastatud haiguslehtedele.
  • Arvestuste liigid > uus haigushüvitise arvestusliik on “Haigushüvitis 01.01-30.04.21 70% haiguslehe alusel“.
  • Töötajale väljastati haigusleht ajavahemikus 01.01 kuni 30.04.2021:
   • Töökäsud > Lisa uus > valige töökäsule mitte tavapärast arvestusliiki, vaid uus “Haigushüvitis 01.01-30.04.21 70% haiguslehe alusel”. Programm arvestab töötajale hüvitist 2. kuni 5. päeva eest. Järgmiste päevade eest maksab haigushüvitist Haigekassa.
  • Peale 30.aprilli 2021 toimub haigushüvitise arvestamine vanaviisi.
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht Maksud > “Kontrolli isiku pensionikindlustust internetis” – muudetud internetiaadressi. Vana ei toimi enam.
 • Kataloogid > Maksud > Sotsiaalmaks > alates 01.01.2021 on sotsiaalmaksu vähima kuumakse alus 584 eurot, seega sotsiaalmaksu minimaalne kohustuslik kuumakse on 33% * 584 = 192,72 .