PALK 2020 aprill – november

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > tööleht Maksud > uus väli “Pensionikindlustuse II sammas on peatatud 01.12.20 – 31.08.21”.
  Pikemalt eelmises uudiskirjas siin
 • Töökäsud >
  • Koondamishüvitise arvutamisel, kui viimastel kuudel on olnud töömahu langus ja selle tõttu on vähendatud ka töötasu, siis tuleb 6 kuu keskmine arvutada nii, et „lahjad“ kuud jäetakse välja ja arvestatakse varasemaid, „priskemaid“ kuid.
   Üks töökäsk ekraanil > kasutaja valib arvestusliigi, mida aluseks on “6 kuu keskmine tööpäeva tasu”: nüüd on tasu arvutamise aknas eelneva 10 kuu töötasud. Kasutaja saab ise linnukesega veerus “Arvesta” valida sobivad kuud, mille järgi keskmine arvutatakse. Vaikimisi on linnukesega märgitud 6 viimast kuud.
  • Võimalus valida printerit puhkusetasu arvutamise aluse paberile trükkimiseks:
   Üks töökäsk ekraanile > hiire paremklikk puhkusetasu arvutamise real > avanenud rippmenüüst vali “Puhkusetasu alus” > Prindi – siia lisatud võimalus printerit valida. Sama ka “6 kuu tööpäeva keskmise hinna alus” ja “Puhkuse meetodi valik”.
  • Lisa uus töökäsk > võimalus töökäsule ridu sisse tõmmata ka TAB-ga eraldatud txt-failist.
 • Arvestuste liigid >
  • Lisatud uus isapuhkus ja täiendatud vana lõppkuupäeva märkusega:
   1. arvestusliigi “Isapuhkus” nimetus täiendatud tekstiga “ /kuni 30.06.2020/“;
   2. lisatud uus arvestusliik “Isapuhkus /kehtib alates 01.07.2020/”.
    Uue isapuhkuse kestus on kuni 30 kalendripäeva. Puhkusetasu maksab sotsiaalkindlustusamet, tööandja ei maksa. Täpsemalt järgmises uudiskirjas.
  • üks arvestusliik ekraanile > Hinna asukoht – lisatud uued võimalused:
   12 kuu keskmine kalendripäeva tasu(15),
   12 kuu arvutusliku kuupalga keskmine(16),
   12 kuu keskmine tööpäeva tasu(17)
   .
 • Väljamaksed > üks väljamakse ekraanile > Koosta maksekorraldused panka > Koosta – moodulisse RAPID FINANTS koostatakse maksekorralduse asemel nüüd raha väljamineku dokument, sest moodulist FINANTS ei ole võimalik seda dokumenti saata internetipanka. (Tavaliselt makse-korraldusi saab. Töötasu maksed internetipanka koostatakse moodulis PALK.)
 • Palgaaruanded >
  • Aruanded riigile > TSD koostamine > Koosta TSD > aruanne ekraanile > Lisa 4 Erisoodustused: kui põhivahend on maha müüdud või muud moodi likvideeritud, siis järgmisest kuust enam erisoodustuse makse TSD-le ei arvutata.
  • Igakuised, isikute lõikes > Kinnipidamised > kui kasutaja valib arvestuskuu ja jätab kinnipidamisliigi valimata, siis lisatakse aruandesse kõik kinnipidamised, mis pole AÜ maks või väljamaks.
  • Ühe isiku aruanded > Palga muutus > nüüd võimalus andmed salvestada Excelisse.
 • Seaded > Püsiandmete import > Puhkused > saab importida excelist ja “TAB-separated” tekstifailist. Lisatud uus muutuja “Puhkusetasu väljamaksmine palgapäeval’ (FALSE või TRUE).
 • Palga lausendiste koostamisel lisatakse selgitusse teksti kuni 120 sümbolit.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Kataloogid >
  • Puhkuseliigid >
   1. Liigile “Isapuhkus” lisatakse märkus lõpptähtajaga “ /kuni 30.06.2020/“ ja puhkuseliik võetakse käibelt maha;
   2. Lisatakse uus puhkuseliik “Isapuhkus /alates 01.07.2020/”.
    Uue isapuhkuse kestus on kuni 30 kalendripäeva, mida isa saab kasutada kolme aasta jooksul. Puhkusetasu maksab sotsiaalkindlustusamet, tööandja ei maksa. Ühekordne puhkus, ilma korralisuseta.
  • Töötamise lõpetamise alused: lisatud uus kirje „Töötamise üleandmine: §112 Töölepingu kehtivus ettevõtte üleminekul“. Vajalik juhul kui tööleping antakse üle uuele tööandjale.
 • TÖR > Otsi uusi ja muudetud lepinguid > siia ei lisata lepinguid, mis on lõppenud alusel „Töötamise üleandmine: §112…“.
 • Personaliaruanded >  Kehtivad töölepped > Eksport Excelisse- lisatud veerud töökoha aadressi nimetus “Aadress” ja vastav kood “Adr_kood”.