PALK 2021 jaanuar

Peamoodul PALK täiendused

 • Palgaaruanded >
  • Väljamaksed > uus nupp “Salvesta Excelisse väljamaksete koond” – saab valida arvestuskuude vahemiku, mille kõik väljamaksed kõigi väljamakse saajatega salvestatakse Excelisse. Võimalus täiendavalt kontrollida aasta või muu perioodi jooksul tehtud väljamakseid, kuupäevade ja isikute lõikes.
  • Statistika aruanded > Tervishoiutöötajate palk: avaaknas nüüd valiku linnuke “Lisa aruandesse töövõtu- ja käsunduslepingutega isikud”.
 • Puhkused > Inventuur > Aruanne ekraanile: tabeli alla kuvatakse kokku päevade arv (inventeeritud päevad kokku) ja trükitakse ka paberaruandele.
 • Seaded >
  • Muutuv häälestus > alates 01.02.21 on Elatusmiinimum 220,48 eurot. Alus: Statistikaamet. Elatusmiinimumi kasutatakse töötasust kohutäiturile automaatsete kinnipidamiste tegemisel.
  • Üldparameetrid > lisatud uus väli “Maksimaalne tunnitasu”. Maksimaalne võimalik tunnitasu määr, mida kasutaja saab Rapidisse sisestada töötaja isikuandmetesse. Seadistage enda ettevõtte jaoks vajalik number, vaikimisi väärtuseks on 30eurot.
 • Mooduli PALK uuenduste pakk on uue kujunduse ja sisuga: uuenduste paigaldamiseks peab kasutaja klikkima nuppu “Nõustu” (varem “Start”). Uuendamine toimub 2x kiiremini kui varem.