MIINIMUMPALK JA PALGAMAKSUD 2020

Töötasust kinnipeetavad maksud 

Töötasust kinnipeetavate maksude määr 2020. aastal ei muutu.
Aastal 2020 on tulumaksu määr 20%, sama kui oli eelmisel aastal.
Tulumaksuvaba summa suurus on endiselt astmeline, sõltub töötaja sissetulekust. Kui isiku kuu töötasu on kuni 1200 eurot, siis saab rakendada tulumaksuvabastust 500 eurot. Kui tulu on vahemikus 1201 kuni 2100 eurot, arvutatakse kuu tulumaksuvaba summa järgmise valemi kohaselt: 500 – 500 / 900 × (tulu summa – 1200). Kui tulu on üle 2100 euro, siis tulumaksuvabastust ei ole. Loe ka varasemat uudiskirja siin.

Töötuskindlustuse maksumäärad on kehtestatud aastateks 2017 kuni 2020 tööandjale 0,8% ja töötajale 1,6%, alus: VV määrus.
Pensionikindlustuse maksemäär on 2%. Riigikogus on arutlusel pensionikindlustuse seaduse olulised muutused, seega 2020. aasta jooksul võib tulla muutusi.


Aastal 2020 on tulumaksu määr 20%.

Tulumaksuvaba summa on vahemikus 0 kuni 500 eurot sõltuvalt isiku sissetulekust.
Töötuskindlustuse maksumäärad on tööandjal 0,8% ja töötajal 1,6%.
Pensionikindlustuse maksemäär on 2%.
  .  

Sotsiaalmaksu vähim kuumakse 

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Alus: Sotsiaalmaksuseaduse §7
Sotsiaalmaksu vähim kuumakse tuleneb eelneva aasta 1. juulil kehtivast töötasu alammäärast. Käesoleval aastal oli töötasu alammäär 540 eurot, sellelt arvestatav maks määras 33% on 178,20 eurot (seni oli 500 ja maks 165,00). Alus: Töötasu alammäär VV määrus, sotsiaalmaksu kuumäär Sotsiaalmaksuseadus §2(1) ja 2020. aasta riigieelarve seaduse §2 lõige 7 (Riigikogus vastu võetud 11.12.2019, seisuga 16.12.19 puudub veel EV Presidendi kinnitus).


Aastal 2020 on
sotsiaalmaksu miinimumkohustus 178,20 eurot,
sotsiaalmaksu määr 33%.
.

Miinimumpalk

Brutopalga alammäär kerkib 1. jaanuarist 2020 seniselt 540 eurolt 584 eurole kuus. Alus: VV määrus. Miinimumpalga alammäär kehtib alates 01.01.2020 tekkepõhiselt, st alates 1. jaanuarist väljateenitavale töötasule.
RAPID PALK kasutab miinimumpalka järgmistel juhtudel:
•    Lapsepuhkus.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse miinimumpalga alusel aasta keskmine tööpäeva tasu, alates 01.01.2020:  584 / 253 * 12 = 27,70.
Loe veel >>
•    Õppepuhkus miinimumpalgalt. Loe edasi >>
•    Töötasust kinnipidamine täitemenetluse seadustiku ja maksukorralduse seaduse alusel. Loe edasi >>


Kuupalga alammäär on 584 eurot ja
tunnitasu alammäär 3,48 eurot.
Aastal 2020 on lapsepuhkuse päevatasu 27,70.
  . 

Elatusmiinimum

Statistikaamet avaldab 2020 aasta jaanuaris arvestusliku elatusmiinimumi uue määra, mis on vajalik kohtutäiturile töötasust kinnipidamiste arvutamisel. Aastal 2019 oli elatusmiinimumi summa 215,44 eurot. (Täiendame artiklit kui uus määr avaldatakse.)
Täiendatud 04.02.2020: Statistikaamet arvutas kokku Elatusmiinimumi uue määra, mida kasutatakse töötasust kohtutäiturile kinnipidamiste arvutamisel.
Alates veebruarist 2020 on elatusmiinimumi uus määr 221,36 eurot (eelmine oli 215,44). Alus: Statistikaameti andmed.


RAPIDi püsiklient

  1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Nüüd on uued 2020-nda aasta maksumäärad ja miinimumpalk Teie tarkvaras RAPID PALK olemas.

Tähelepanu!

2020. aasta esimestel tööpäevadel moodulit PALK käivitades toimub automaatne pensionikindlustuse kontroll – internetist riiklikust pensionikeskusest kontrollitakse kas uuel aastal on muutusi isikute pensionikindlustuses. Muutusi võib olla üle 55-aastastel ja aasta jooksul 18-aastaseks saanud töötajatel. Pensionikindlustuse maksete lõpetamisest saate lugeda varasemas artiklist siin.