1. veebruar on maksuameti INF aruannete tähtaeg

Raamatupidamistarkvaras RAPID saab koostada maksuametile järgmisi INF aruandeid:

  • INF 14 – Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsioon;
  • INF 4 – Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon;
  • INF 3 – Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon.

Maksuameti juhenditega INF aruannete kohta saate tutvuda siin

maksuameti INF aruannete tähtaeg on 1. veebruar


INF 14 Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise, koolituskulude ja tervise edendamise kulude katmise ning antud laenude deklaratsioon

Moodul RAPID PALK koostab aruande INF14 kõige enam levinud väljamaksetest- „Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitised“ ja „Tervise edendamise kulude katmine“. Kui tööandaja teeb ka väljamakseid „Koolituskulud“ või „Antud laenud“, siis need lisage käsitsi otse e-maksuametisse.
Tarkvaras RAPID PALK leiate INF14 aruande: Palgaaruanded > Aruanded riigile > INF14 Hüvitised. Juhendi INF14 koostamise kohta leiate spikrist: käivitage RAPID PALK, vajutage klaviatuuril nuppu F1, valige Sisukord. Avage peatükk RAPID, edasi Juhendid veebis ja grupis Peamoodul PALK leiate juhendi „Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon INF14“.

INF 4 Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon

Deklaratsioonil näitab tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud mittetulundusühing ja sihtasutus kalendriaastal füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt saadud kingitused ja annetused.
INF4 aruande leiate Rapidist: Finantsaruanded > INF4 Annetused. Sisestage raamatupidamiskonto, millele aruandeaastal laekusid annetatud summad. Aruanne koostatakse raha sissetuleku dokumentide alusel, nii panka ülekandega, kui ka kassasse sularahas laekunud summad. Programm summeerib aruandesse kõigi raha sissetuleku dokumentide summad, millele on sisestatud raha dokumendil töölehel “Konteering” raamatupidamiskontoks aruandekonto. Annetaja nimi ja registri- või isikukood saadakse raha dokumendi kliendi kaardilt. Kui kliendi kaardil puudub registri- või isikukood, siis võetakse isiku nimi raha dokumendi töölehelt “Lisad”.
Aruande csv-faili ei salvestata ridu, kus puudub nimi või kood.

INF 3 Füüsiliste isikute tasutud koolituskulude deklaratsioon

Deklaratsioonil näidatakse kalendriaastal füüsiliste isikute poolt õppeasutuses õppimise eest tasutud koolituskulud.  INF3 aruande leiate Rapidist: Finantsaruanded > INF3 Koolituskulud. Aruande koostamise kohta leiate abi spikrist: käivitage RAPID FINANTS, vajutage klaviatuuril nuppu F1, valige Sisukord. Avage peatükk Igapäevane töö, edasi Finantsaruanded ja INF3 Koolituskulud.