Töötasu hüvitis eriolukorra ajal

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama. Töötasu hüvitist saab tööandja taotleda Töötukassalt perioodi märts, aprill ja mai 2020 eest.

Hüvitist makstakse kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

* tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;
* tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;
* tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Hüvitise suurus on 70% töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).
Kui tööandja lõpetab töösuhte töötajaga koondamise tõttu samal kalendrikuul, mille eest töötasu hüvitist taotletakse või sellele järgneval kuul, peab ta hüvitise töötukassale tagasi maksma.

Lisaks vabastati tööandjad perioodiks märts, aprill ja mai 2020 kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh palgata puhkuse ajal ja osakoormusega töötamisel. Minimaalset sotsiaalmaksukohustust ei tule täita 2020. a märtsis, aprillis ja mais makstud töötasudelt ehk nende kuude eest esitatud TSD-l.

Tööandja peab arvestama puhkusetasu või haigusraha arvutamisel keskmise tasu hulka ka töötukassa poolt hüvitatud summa, sest see on töötaja töötasu osa. Seetõttu peab töötajatele töötukassa poolt väljamakstud hüvitised sisestama ka tarkvarasse RAPID.

Täpsemalt lugege töötukassa kodulehel siin
Maksuameti kodulehel on info maksudest eriolukorra ajal siin
Tööinspektsiooni info siin

NB! Kuna mitmed seadusemuudatused on seisuga 08.04.20 Riigikogus vastu võtmata, siis võib tulla ka muudatusi.


Kuidas lisada Töötukassa makstud töötasu hüvitis tarkvarasse RAPID PALK ?

Lugege edasi siit