PALK 2020 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused

 • Kui töötaja on teinud tööandjale avalduse III pensionisambasse kinnipidamise tegemiseks, siis nüüd arvutatakse III pensionisamba summa tulumaksuvabastuseks sõltumata isiku TMV avalduse üldisest seadistusest. III pensionisamba summa tulumaksuvabastuse arvutamisel jälgitakse automaatselt isiku brutotulust 15% piiri aasta algusest kasvavalt.
  Väljamaksed > üks väljamaks ekraanil > Väljamakstavate summade arvutamine – täiendatud III pensionisamba tulumaksuvabastuse  arvestamist.
 • Arvestusliigid > tabeli avanedes on aktiivne kiirotsing – ühine väli koodi ja nimetuse järgi kiireks otsimiseks.
 • Isikute andmed > tabeli päises kiirotsing isiku ees- ja perenime ning TabNum-i järgi;
 • Arvestuskaardid >
  • tabeli päises kiirotsing isiku ees- ja perenime ning TabNum-i järgi;
  • tabeli jaluses kuvatakse summad “Kokku töötajaid” ja “Kokku lepinguid”;
  • kui isiku töötamise liik ei ole Tööleping ega Avalik teenistus, siis lahtri TabNum taust hall;
  • Otsing > nüüd võimalus otsida ka töötamise liigi ja isiku soo järgi;
  • Salvesta Excelisse – lisatud tulp “Töötamise liigi nimetus”.
 • Palgaaruanded >
  • Aruanded riigile > TSD koostamine: mooduli FINANTS aruanne Rahaseis saab nüüd lugeda aruandest TSD palgamaksude kohustuse summa.
  • Igakuised, isikute lõikes > Kõik parameetrid > aruanne ekraanile > Otsing – lisatud võimalus otsida soo järgi.
  • Ühe isiku aruanded > Aasta isikukaart – võimalus trükkida isiku (või isikute) valitud perioodi arvestuskaarte kuude lõikes kokku ühte aruandesse. Näiteks vajalik kui isiku palgakulude info on vaja lisada mõne projekti aruandesse.
  • Igakuised, isikute lõikes > Detailne maatriks > aruanne ekraanile
   1. nüüd trükk ka tavaprinterile: enne printimist saab valida printerit.
   2. kui palga summade veerge on koos kokku veeruga üle 13, siis prinditakse järgmised veerud koos nimedega järgmistele lehtedele. (Vaja eelnevalt arvutisse paigaldada Foxit Reader PDF Printer)
   3. võimalus aruanne ka e-kirjaga saata.
 • Seaded > Muutuv häälestus – lisatud elatusmiinimumi uus määr: alates 01.02.20 elatusmiinimum 221.36eurot.
  Elatusmiinimumi summat arvestatakse töötasust Täitevmenetluse seadustiku alusel kinnipidamiste tegemisel.
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile > Leping – Prindi tööleping: töölepingu väljatrükile saab lisada ka tähtajalise töölepingu põhjenduse (mis on sisestatud isikukaardile töölepingu lõpetamise kommentaari väljale).
 • Kataloogid >
  • Osakonnad > tulp „Konto“:
   1. pealkiri täiendatud abitekstiga “Konto- Töötasu kohustus (brutosumma)”.
   2. kontode valikusse kuvatakse ainult Passiva tüüpi kontod.
  • Maksud > käibelt maha võetud maksude taust on hall.
 • Tunnitabelid > Lisa uus > tunnitabel kuvatakse ekraanile > Objekti valikus saab nupuga F3 otsida objekti nime järgi.
 • Kõikide tabelite otsingutesse lisatud võimalus otsida ka osakonna tüvitähise järgi. St kui kasutaja sisestab osakonna tähise väljale A, siis filtri tulemuseks on kirjed osakondadest A1, A2, jne.
 • Lisatud excelisse salvestatavatesse failidesse osakonna nimetuse ette uus veerg “Üksus”- so osakondade tabelist osakonna tähise esimese koha järgi nimetus. Näiteks Palgaaaruanded>Kõik parameetrid, Koolitused, Personaliaruanded>Kehtivad töölepped,

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Personaliaruanded > Tööaja arvestuse tühi tabel plaaniliste puhkustega / Tööaja arvestuse täidetud tabel: võimalus koostada aruanne vabalt valitud erinevate osakondade töötajatest kokku või eraldi.
  • Aruande koostamise aknas nüüd Osakonna järel nupp “Otsi”, millel klikkides avaneb osakondade nimekiri, kus kasutaja saab märkida linnukesega aruandesse lisatavad osakonnad.
  • kui kasutaja valis mitu osakonda, siis aruande koostamise aknas saab märkida linnukese “Osakonnad eraldi tabelites”. Kui linnuke ära võtta trükitakse valitud osakondade inimesed kokku ühes tabelis, tabeli päises kõikide osakondade nimetused eraldatud komaga.
  • Excelisse saab salvestada sama linnukese alusel mitu osakonda kokku või eraldi.
  • Aruande koostamise aknas saab valida osakondi ka tüvitähise järgi. St kui kasutaja sisestab osakonna väljale A, siis koostatakse aruanne osakondadest A1, A2, jne.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kujunda aruannet > Tööleping > teksti kujunduses saab kasutada muutujat ‘alus’, mida kasutatakse tähtajalise töölepingu aluse trükkimiseks. Isiku andmetes on see väli “Töölepingu lõpetamise kommentaar”, kuhu kasutaja saab sisestada tähtajalise töölepingu põhjenduse.