Puhkuse arvestamine alates 01.01.2012

Kasutamata puhkuse arvestamine alates 1. jaanuarist 2012

Töötaja kasutamata põhipuhkuse arvestusmeetodi kehtestab Vabariigi  Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”. Vastava määruse sõnastusse tehti rida täiendusi, mis kehtivad alates 1.jaanuarist 2012. Määrust saab lugeda siin.

Alates 1.jaanuarist 2012 tuleb töötaja kalendriaasta kasutamata puhkus välja arvutada töötatud päeva täpsusega. Kui puhkus on 28 päeva, siis iga töötatud päev annab töötajale 28/365 ehk 0,076712 puhkusepäeva (täpne komakohtade arv või murru kasutamine jääb iga tööandja otsustada). Sotsiaalministeeriumi seletuskirja kohaselt on see arvestusviis võrreldes varasemaga mõistlikum ja tagab töötajate võrdse kohtlemise.

Määruse kuni 31.12.2011 kehtinud redaktsiooni §4 lõige 5 sätestas kasutamata põhipuhkuse kindlakstegemise arvestuse töötatud kuu täpsusega, kusjuures töötatud kuude arvutamisel jäeti vähem kui 15 päeva võrra täiskuude arvu ületavad päevad välja, 15 ja enam päeva ümardati terveks kuuks. Kui puhkus on 28 päeva, siis iga töötatud kuu andis töötajale 28/12 ehk 2,33 puhkusepäeva. Määruse uues, alates 01.01.2012 kehtivas, redaktsioonis on vastavast reeglist loobutud.

Tegime vastava täienduse ka tarkvarasse RAPID PALK. Kasutamata ja kasutatud puhkusepäevade arvestust teostab lisamoodul PUHKUSED.
Kui te veel ei kasuta lisamoodulit PUHKUSED, siis selle võimalustest saate rohkem lugeda siin.