Kohustuslik pensionikindlustus alates 01.01.12

Kohustuslik pensionikindlustus alates 01.01. 2012

2012. aasta 1. jaanuarist on kõigil isikutel, kes on liitunud kogumispensioni teise sambaga, maksemäär 2%. Uuest aastast taastuvad kohustusliku kogumispensionifondi tavapärased maksemäärad: 2% inimeselt + 4% riigilt. Töötajatel selleks eraldi avaldust esitada vaja ei ole.

Tööandjatel tuleb alates 2012. aasta 1. jaanuarist kinni pidada pensionikindlustusmakset 2% kõigi kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute palkadest. Pensionikindlustuse uued määrad peetakse kinni töötajale makstavatelt tasudelt kassapõhiselt, st alates 01.01.2012 väljamakstavatelt tasudelt.

RAPID PALK teeb versiooniuuenduse ajal automaatselt ära pensionikindlustusmaksude korrigeerimise. Isikud, kellel oli 1%-ne pensionikindlustus, nendel lõpetatakse see ära 31.12.2011 ja alustatakse uuest aastast 2%-ne pensionikindlustus.