PALK 2011 detsember

Peamoodul PALK uuendused

  • RAPID PALK teeb versiooniuuenduse ajal automaatselt ära pensionikindlustus-maksude korrigeerimise. Isikud, kellel oli 1%-ne pensionikindlustus, nendel lõpetatakse see ära 31.12.2011 ja alustatakse uuest aastast 2%-ne pensionikindlustus.
  • Puhkuste inventuuris arvutatakse puhkuseõigust vastavalt seadusemuudatusele – lihtsalt töötatud päevade arvu järgi, täiskuid ei arvestata. Uue reegli järgi arvutatakse need puhkuseperioodid, mis algavad 01.01.2012 või hiljem. Vanad puhkuseinventuuri jäävad muutumatuks (arvutatakse vanade reeglite järgi).
  • Programm lisab automaatselt kalendertabelisse uue aasta koos püsivate ja muutuvate riigipühadega.
  • Muudetud maatriksandmiku aruannet – lisatud kokkuvõtterida lõppu, otsing, järjestamise võimalus ja eksport Excelisse.