PALK 2011 juuli – november

Peamoodul PALK uuendused

 • Väljamaksed > võimalus teha negatiivseid väljamakseid, see tähendab – näidata palgaprogrammile, et inimene maksab tagasi ülearu saadud summad (näiteks inimene lahkub töölt ja maksab tagasi ettesaadud puhkuseraha).
 • Palgaaruanded > palgatõend > tõendile trükitakse varasemate kuude tasusummad kuni arvestuskuuni. See tähendab – aktiivse arvestuskuu summad aruandesse ei tule. Varem võeti tõendi viimaseks kuuks kõige hilisem kuu, mille kohta üldse andmebaasis andmeid leidus.
 • Palgaaruanded > maatriksandmik > ekraanivormile lisatud keskmise tunnitasu veerg. Võimalik järjestada selle järgi.
 • Arvestuskaart > lisaks palgasedeli printimisele saab seda ka e-kirjaga saata. Varem sai palgasedeleid e-kirjaga saata ainult aruannete juurest.
 • Programm püüab tööandja töötuskindlustusmaksu ümardusvahed kanda tekkepõhiselt (kui antud tekkekuu väljamaksed ei ole erinevates kuudes). Varem kanti ümardusvahe igal juhul kassapõhiselt.
 • Suure hulga palgasedelite saatmisel e-postiga tehakse saatmises pikemaid vahesid, et e-posti serverid ei loeks neid kirju späm-kirjadeks.
 • Kui TSD koostamisel avaneb vorm, mis pakub sots.maksu lisamist madalapalgalistele töötajatele, saab soovi korral TSD koostamise siinkohal katkestada, et kontrollida palgaarvestust.
 • Parandatud kuupalga ja tunnitasu trükkimist palgalipikutele. Kui ainult kuupalk või ainult tunnitasu määratud, siis teise asemele nulle ei trükita.

Moodul Personal uuendused

 • Personaliaruanded > perekond. Näidatakse ainult kehtiva töölepinguga isiku pereliikmed (varem näidati ka lahkunud töötajate pereliikmeid).
 • Isikute andmed > Isikukaart > Töölepingu lõpetamise trükk. Avalehel saab määrata, kas tööraamatu tagastamisega või tööraamatuta lõpetamine.

Moodul Statistika aruanded uuendused

 • Palgaaruanded > statistikaaruanded > aruanne “PALK” > lisatud teine versioon “PALK Lisa. Vastab statistikaameti aruandele http://www.stat.ee/public/files/aruandevormid/21108141011.pdf