Puhkusetasu arvestamine kahel meetodil

Puhkusetasu arvestamine kahel meetodil alates 1. jaanuarist 2012

Alates 1. jaanuarist kehtib puhkusetasude arvutamise uus kord, mille järgi on puhkusetasu arvutamiseks kaks meetodit. Puhkusetasu arvutusmeetodid kehtestab Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”. Vastava määruse sõnastusse tehti rida täiendusi, mis kehtivad alates 1.jaanuarist 2012. Määrust saab lugeda siin.

Puhkusetasu arvutamiseks on nüüd 2 meetodit: arvutatakse kuue eelneva kuu kalendripäeva keskmine töötasu või säilitatakse puhkuse ajaks kokkulepitud kuupalk. Seejuures kehtib 1. jaanuarist 2012 põhimõte, et puhkusetasu arvutamisel tuleb aluskuudeks valida arvutamise vajaduse tekke kuule eelnevad viimased 6 kuud, mille töötasu on töötajale sissenõutavaks muutunud ehk mille kokkulepitud palgapäevad on möödunud.


I Keskmise töötasu arvutamine

Kui puhkusetasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelneval 6 kuul oli töötajal kokkulepitud töötasu määras suurenemisi või vähenemisi ja/või maksti muutuva suurusega lisatasusid, tuleb puhkusetasu arvutada keskmise kalendripäevatasu alusel. Seega samamoodi nagu eelmisel aastal.

II Kokkulepitud töötasu säilitamine
Kui puhkusetasu arvestamise vajaduse tekke momendile eelnenud 6 kalendrikuul sai töötaja ainult muutumatu suurusega töötasu, siis puhkuse perioodiks makstakse sedasama kuupalka (sisaldab ka kokkulepitud lisatasusid). Samuti juhul, kui töötaja oli viimasel kuue kuu jooksul mõned päevad puhkusel ja/või haige, kuid temaga kokkulepitud töötasus muudatusi ei tehtud ning talle ei makstud varieeruva suurusega lisatasusid, säilitatakse töötajale puhkuse ajaks kokkulepitud töötasu.
Tegime puhkusetasu arvutamise täienduse ka tarkvarasse RAPID PALK.
Kuidas arvutada moodulis RAPID PALK puhkusetasu II meetodil – kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga? Loe juhendit siin

Lisainformatsiooni samal teemal:
Elena Lassi artikkel “Puhkusetasu arvutamise kaks meetodit” loe siin
Sotsiaalministeeriumi kodulehel avaldatud informatsioon määruse muudatuste kohta: loe siin.