PALK 2012 jaanuar – märts

Peamoodul PALK uuendused

 • Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsioon INF14 vorm uuendatud.
  Aruandel muudetud tulba pealkirju, summad sendi täpsusega.
 • Maksudeklaratsiooni TSD vorm uuendatud.
  Lisa 1 – lisandus tulp „32 Tulumaksu kinnipidamisel maha arvatud III samba sissemakse maksuvaba osa“.
  Muudatus on tingitud seadustesse kirjutatud võimalusest teha tööandja poolt tulumaksuvabalt sissemakseid töötaja III samba pensionifondi. Kuna nimetatud võimalust tööandjad täna veel ei kasuta, siis sellest kirjutame pikemalt mõnes järgmises uudiskirjas. Lisa 1 uue vormiga saate tutvuda maksuameti veebis.
  Lisa 4 – reale 22 „töötajale antud osalusoptsioonid“ lisandusid väljad, kuhu saab sisestada kuu ja aasta. Sellest muutus nii oluliselt ka elektrooniline vorm, et vana vormi ei ole võimalik maksuametisse saata. Uue vormiga saate tutvuda maksuameti veebis.
  Seega puudutab lisa 4 muudatus kõiki tarkvara RAPID PALK kasutajaid, kes RAPID PALK kaudu täitsid TSD Lisa 4.
 • Puhkusetasude arvutamiseks kaks meetodit: keskmise töötasu alusel (see oli varem olemas) ja kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga (uus võimalus).
 • Isikute andmed > töötaja isikukaart ekraanile > tööleht Tööleping > täiendatud tööstaaži arvutamist töölepetaga PALGA  versioonis.
 • Töökäsud >
  • Kuupäevad tõstetud ettepoole, sest puudumiste sisestamisel need väga olulised.
   Kui sisestada arvestusliik, mis pole töölt puudumine, siis ‘Enter’ ja ‘Tab’ viivad kursori kohe hinna lahtrisse.
  • Puhkusetasu arvestus. Topeltklikk arvestuskuul avab palgasedeli eelvaate.
 • Uue ettevõttega alustamisel saab isikute andmeid importida Exceli-tabelist.

Moodul PUHKUSED

 • Alates 01.01.2012 arvutatakse töötaja kasutamata põhipuhkust töötatud päeva täpsusega. Kui töötajaga kokkulepitud puhkus on 28 päeva, siis iga töötatud päev annab töötajale 28/365 ehk 0,076712 puhkusepäeva (täpne komakohtade arv või murru kasutamine jääb iga tööandja otsustada).
  Kuni 31.12.2011 arvutati kasutamata põhipuhkust töötatud kuu täpsusega.