PALK 2012 aprill – juuni

Peamoodul PALK uuendused

 • Töökäsud > Puhkusetasude arvutamine > veelkord täiendatud puhkusetasu arvestamist kuupalga säilitamise alustel.
 • Isikute andmed >
  • iskukaart ekraanil > Tööleping või Töölepped > Koormuse saab sisestada kuni 3 kohta peale koma. Näiteks vajalik kui isik võetakse tööle osalise koormusega 0,875: 7 tundi päevas.
  • Otsing – võimalöik otsida tulevikus kehtima hakkavate töölepete hulgast (lisamoodul TÖÖLEPPED).
 • Väljamaksud > Koosta maksekorraldused panka >
  • maksekorralduse selgitava teksti korrigeerimise võimalus;
  • uus maksevorm – töötasu makstakse firma SEBi kontolt igale töötajale ühe maksekorraldusega (st mitte koondkorraldus).
   Maksetüüp seadistatakse: PALK > Seaded > Ekspordi häälestus > Faili tüübiks valige 4 – “SEB maksekorraldus”.
  • Kinnipidamiste impordil järjestatakse read töökäsule isikute tähestikulises järjestuses.
 • Töökäsud > töökäsule ei saa lisada kuupäeva, mis on rohkem kui 3 kuud tulevikus. Erandiks ainult haigus ja lapsehoolduspuhkus.
 • Palgaaruanded >
  • Arvestatud maksud > lisatud vahekokkuvõtted maksuliigi järgi.
  • Maksude kassakulu >  lisatud uus võimalus ‘Maksekorralduste komplektide lõikes’.
  • Sõiduauto kasutamine INF14 > summad sendi täpsusega.
 • Kataloogid > Maksud > Võimalus mittekasutatav maks käibelt maha võtta. Mittekäibel maksu ei saa enam märkida isikule maksustamiseks (käibele), isikukaardil käibelt maha võtta saab.
 • Osakondadepõhised piiratud õigused.
  Võimalus seadistada palgaarvestajale õigus tegeleda ainult ühe või mitme konkreetse osakonna töötajatega. Mittelubatud osakonna isikuid ega nende tasusid see palgaarvestaja ei näe. Osakonna piiratud õigustega palgaarvestaja ei saa vaadata tervet ettevõtet hõlmavaid aruandeid (aruanded riigile, igakuised koond, statistika aruanded). Lisamoodul ISIKUTE ÕIGUSED.

Moodul PERSONAL

 • Isiku kaart ekraanile > Haridus > Koolitused > võimalik lisada koolituse maksumus ka koos käibemaksuga.
 • Koolituste lisamisel saab valida kuupäevi kalendrist.
 • Täiendatud isiku andmetesse eletroonse dokumendi lisamise protseduuri.